'Xóa yếu, giảm trắng' tại Nghi Lộc

'Xóa yếu, giảm trắng' tại Nghi Lộc

(Baonghean) - Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, thị trấn vững mạnh luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực.