Nghệ An: Tạo tư duy mới về dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường

Nghệ An: Tạo tư duy mới về dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường

(Baonghean.vn) - Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” được xem là một giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.
Chỉ sử dụng mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ GD-ĐT ban hành

Chỉ sử dụng mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ GD-ĐT ban hành

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng thống nhất chỉ sử dụng mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ GD-ĐT ban hành.
Nghệ An: Khó trong quản lý cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Nghệ An: Khó trong quản lý cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

(Baonhean) - Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu là một trong những điều kiện bắt buộc đối với giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh mới. Tuy nhiên, việc đào tạo và cấp chứng chỉ hiện nay đang khó quản lý, đặc biệt là về chất lượng.