Nghệ An: Khó khăn trong xử lý đất và trụ sở các cơ quan sau sáp nhập

Nghệ An: Khó khăn trong xử lý đất và trụ sở các cơ quan sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, một số đơn vị hành chính sự nghiệp và phường, xã đã được sáp nhập dẫn tới một số cơ sở vật chất và đất lúng túng trong cách sử dụng. Vậy giải pháp nào để quản lý và nhất là khai thác hiệu quả tài sản công?
10 cán bộ, giáo viên dạy 21 học sinh

10 cán bộ, giáo viên dạy 21 học sinh

(Baonghean.vn) - Đây là chuyện hi hữu ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Lý do, bởi nhiều năm nay, nhà trường không tuyển đủ chỉ tiêu học sinh THPT hệ GDTX.