Phối hợp giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phối hợp giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí.

(Baonghean.vn) - Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tôn giáo, dân tộc, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.