Nghệ An:  25/27 chỉ tiêu KT- XH năm 2016 hoàn thành và vượt kế hoạch

Nghệ An: 25/27 chỉ tiêu KT- XH năm 2016 hoàn thành và vượt kế hoạch

(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và ngân sách năm 2016; định hướng nhiệm vụ năm 2017; kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2016, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2017 và một số nội dung quan trọng của tỉnh.