Nghệ An sẽ ban hành giá nước khu vực nông thôn

Nghệ An sẽ ban hành giá nước khu vực nông thôn

(Baonghean) - Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 18/21 đô thị đã có hệ thống cung cấp nước sạch với tổng công suất thiết kế 110.000 m3/ngày đêm, do 6 đơn vị cấp nước quản lý và đang vận hành hoạt động, cung cấp nước sạch trung bình khoảng 80% tỷ lệ người dân đô thị.
Đề xuất giá nước sạch tại một số khu vực nông thôn của tỉnh Nghệ An

Đề xuất giá nước sạch tại một số khu vực nông thôn của tỉnh Nghệ An

(Baonghean) - Như đã phản ánh kỳ trước, thực trạng quản lý công trình nước nông thôn ở Nghệ An còn nhiều bất cập và cần thiết phải có sự tham gia của người dân vào công tác này. Do trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có quyết định quy định về giá tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực nông thôn nên lần này tỉnh sẽ ban hành quy định giá nước sạch ở địa bàn nông thôn.
Các địa phương cần đôn đốc nguồn vốn đối ứng cho các dự án nước sạch

Các địa phương cần đôn đốc nguồn vốn đối ứng cho các dự án nước sạch

(Baonghean.vn) - “Chủ tịch UBND các huyện cần đôn đốc huy động nguồn vốn đối ứng để triển khai các dự án nước sạch trên địa bàn” là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trong cuộc họp bàn giải pháp xử lý những tồn tại các dự án cấp nước sạch tập trung vùng nông thôn diễn ra sáng nay 9/10.
Xây dựng nông thôn mới vùng biển: Nhiều cái khó

Xây dựng nông thôn mới vùng biển: Nhiều cái khó

(Baonghean) - Đến nay, sau 6 năm (2011-2016) triển khai xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó có vùng ven biển. Nhiều xã vùng biển đã nỗ lực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng NTM.
Hơn 40% dân số nông thôn sử dụng nước sạch

Hơn 40% dân số nông thôn sử dụng nước sạch

(Baonghean.vn) -   Đến hết quý I/2016, theo tin từ Trung tâm nước sạch và VSMTNT, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hơp vệ sinh ước đạt 75,5%; trong khi đó nước sinh hoạt chất lượng sạch theo QCVN 02:2009/BYT ước đạt 40,6%.