Hạn chế tình trạng 3 nhà máy đường ở Nghệ An tranh mua vùng nguyên liệu mía

Hạn chế tình trạng 3 nhà máy đường ở Nghệ An tranh mua vùng nguyên liệu mía

(Baonghean.vn) - Đến nay, trên địa bàn Nghệ An có diện tích mía 20.123 ha, năng suất bình quân đạt 53,34 tấn/ha với sản lượng trên 1 triệu tấn. Trong lúc diện tích, sản lượng mía chưa đặt mục tiêu đề ra, 3 nhà máy đường gồm: NASA, Sông Con, Sông Lam trên địa bàn Nghệ An còn có tình trạng tranh mua nguyên liệu.