Biện pháp tránh xa bệnh sởi, rubella

Biện pháp tránh xa bệnh sởi, rubella

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới với điều kiện khí hậu rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.