#tài khoản cá nhân

6 kết quả

Nghệ An: Nỗ lực tăng tỷ lệ người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

Nghệ An: Nỗ lực tăng tỷ lệ người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg, Quyết định số 149/QĐ-TTg, Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội, thời gian qua ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) để phục vụ người thụ hưởng chính sách ngày càng tốt hơn.
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tài khoản cá nhân

Thuận lợi từ chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân

(Baonghean.vn) - Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tài khoản cá nhân đã trở nên quen thuộc với hàng nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài những lợi ích sẵn có, hình thức này đặc biệt phù hợp và được khuyến khích sử dụng trong thời điểm phòng, chống dịch Covid - 19.
chế độ BHXH ngắn hạn

Hiệu quả chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân

(Baonghean) - Nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho người lao động, rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng lao động là những lợi ích thấy rõ sau gần 1 năm BHXH tỉnh Nghệ An triển khai thí điểm thực hiện thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân.