Tăng chi, giảm thu ngân sách: Bộ Tài chính nói gì?

Thu ngân sách 8 tháng ở địa phương đạt 76%, Trung ương mới đạt 61,7%. Chi ngân sách bằng 60,5% so với dự toán và tăng 5,6% so cùng kỳ.

Liên quan việc hụt thu ngân sách trong 8 tháng năm 2016, tại họp báo Chính phủ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt 649 nghìn tỷ, bằng 64% dự toán và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn lại 8 tháng năm 2015, thu ngân sách đạt 67,7%, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy kết quả 8 tháng đầu năm thu ngân sách năm 2016 vẫn còn thấp hơn so với 2015.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Cụ thể, thu nội địa đạt 66,6% và tăng 17% so với cùng kỳ. Tiến độ thu nội địa năm nay so với 2 năm liền kề (2014, 2015) cùng kỳ còn thấp hơn. Tuy nhiên, với kết quả thu nội địa, các khoản thu quan trọng từ sản xuất kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng khá. Ví dụ thu từ công, thương nghiệp và quốc doanh đạt 72% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,4% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ.

Khoản thu có tỉ trọng lớn là thu từ doanh nghiệp nhà nước mới đạt 53% dự toán, giảm 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do giá dầu giảm nên hoạt động khai thác dầu khí cũng giảm; doanh nghiệp thủy điện thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường và hạn hán nghiêm trọng; doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị tác động bởi giá trên thế giới giảm sâu nên khó khăn trong thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại sau thuế cũng khó khăn trong 8 tháng đầu năm.

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết thêm, thu từ dầu thô mới đạt 49,7% so với dự toán và giảm 43% so với cùng kỳ. Sản lượng dầu thô cũng đã bằng 74% so với kế hoạch năm nay nhưng giá lại bị giảm 18,7 USD/thùng so với dự toán (Giá dự toán là 60 USD/thùng nhưng thực tế chỉ đạt 41,3 USD/ thùng).

Thu cân đối từ xuất nhập khẩu đã đạt 64% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Khoản thu này bị ảnh hưởng do yếu tố khách quan là cắt giảm thuế trong quá trình hội nhập. Cùng với đó, kim ngạch một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách cũng thấp so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 8 tháng đối với địa phương đạt 76%, trong khi thu ngân sách Trung ương mới đạt 61,7%. Cơ cấu thu địa phương đang cao hơn thu tại Trung ương. Hiện nay Bộ Tài chính đang quyết liệt thực hiện tất cả giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2016. Các giải pháp trọng tâm là đôn đốc, thu nợ thuế, thanh tra, kiểm tra, kiếm soát kê khai thuế... để đạt mục tiêu thu ngân sách năm nay.

Về chi ngân sách, 8 tháng đã đạt 770 nghìn tỷ, bằng 60,5% so với dự toán và tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tiến độ chi đầu tư phát triển cũng tăng 9,6% so với cùng kỳ. Thực tế sau Nghị quyết 60 của Chính phủ thì việc giải ngân và chi đầu tư đã tích cực hơn dù tiến độ vẫn chậm hơn dự toán. Tuy nhiên, so với những tháng trước đây, tháng vừa rồi tăng trưởng tốt hơn.

Chi trả các khoản nợ viện trợ đều đúng hạn theo cam kết và bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán kịp thời. Cùng với đó chi sự nghiệp kinh tế, quốc phòng an ninh và quản lý hành chính cũng bảo đảm tiến độ./.

Theo VOV