Tăng cường kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV

(Baonghean.vn)- Cử tri kiến nghị hiện nay hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng giống cây, con, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

- Về việc tăng cường kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón :

Cánh đồng lúa ở xã Diễn Tân, Diễn Châu, ảnh tư liệu, minh họa

Hàng năm, trước khi bắt đầu mỗi vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đều thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, phân bón trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh, về khảo nghiệm, kiểm định giống, kiểm dịch vận chuyển, công bố chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy theo các quy định hiện hành (tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 67/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 về việc ban hành quy đinh về quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 35/2015\QĐ-UBND ngày 28/5/2015 ban hành quy định về Quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 quy định sửa đổi một số điều của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về Quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An...) để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh giống, phân bón trên địa bàn.

Sản phẩm ngô trồng trên đất dốc ở Nga My ( Tương Dương), ảnh minh họa

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản có liên quan về công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống. Trên cơ sở đó, kiến nghị cấpcó thẩm quyền đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở không đủ điều kiện.

- Đối với thuốc BVTV

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 650 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Trước năm 2015, các cơ sở này được cấp phép và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Đến năm 2015 khi Luật BVTV có hiệu lực (quy định các cơ sở buôn bán thuốc BVTV phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện mới được hoạt động) thì 650 cơ sở trên không có giấy chứng nhận đủ điều kiện và phải dừng hoạt động kinh doanh thuốc BVTV. Tuy nhiên, thời gian đầu do chưa có các văn bản hướng dẫn dưới luật nên việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV gặp một số khó khăn. Chi cục BVTV không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc cho các tổ chức, cá nhân, vì vậy xảy ra tình trạng một số hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, không có giấy phép vẫn bày bán thuốc BVTV.

Nông dân thị trấn Hưng Nguyên phun thuốc trừ sâu cho lúa, ảnh tư liệu, minh họa

Sau khi có Thông tư số 21/2015 ngày 18/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Luật BVTV, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục BVTV tổ chức hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 50 tổ chức cá nhân buôn bán thuốc BVTV và hiện đang tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở còn lại làm các thủ tục cần thiết để cấp giấy chứng nhận. Cơ sở nào không đủ điều kiện sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh và thông báo cho các địa phương (UBND huyện, thành, thị, UBND xã) để phối hợp trong công tác quản lý.  

Mô hình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, ảnh tư liêu, minh họa

Qua thực tế cho thấy: Việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là lĩnh vực phức tạp với nhiều thành phần tham gia, địa bàn hoạt động rộng nên trong công tác quản lý, kiểm tra đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành mới đạt hiệu quả cao.

Công tác kiểm tra chất lượng giống vật nuôi

Căn cứ Quyết định số 73/2012/QĐ-UBND, ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT đều tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quản lý giống vật nuôi cho các huyện, các đơn vị chuyên ngành, các trang trại, cơ sở giống ...; tổ chức kiểm tra về tình hình dịch bệnh, nghiệm thu chất lượng con giống cho các trang trại, cơ sở giống, các chương trình dự án để cung cấp con giống đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao cho người dân và cho các địa phương.

Trang trại chăn nuôi lợn ở Đô Lương, ảnh tư liêu, minh họa

Đồng thời xây dựng và thực hiện quản lý tốt các cơ sở giống ong bà, giống gốc (lợn ngoại, Lợn Móng cái, Vịt bầu quỳ, Gà ác..) bảo tồn quỹ gen (Bò vàng, Bò H’ mông)....