Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi đề cập đến việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Chí Minh trong thời gian tới.

Chiều 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính ở Tỉnh ủy Nghệ An.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ngành.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính ở trụ sở Tỉnh ủy đến 4 điểm cầu cấp tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 

TẠO CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị là một trong những việc làm đặc biệt thiết thực và ý nghĩa để làm cho di sản, những giá trị quý báu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa và tác động sâu sắc hơn trong toàn xã hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện được ban hành đồng bộ; nhiều chương trình, phong trào, mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả.

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, giải quyết, xử lý nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, tỉnh đã xây dựng 4 nội dung đột phá gồm: Tập trung xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực, có uy tín trong Nhân dân; đổi mới tư duy, thực sự cầu thị, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong thu hút đầu tư; tiếp tục duy trì các cuộc vận động, các cách làm hay, các mô hình thiết thực, hiệu quả; phát động phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Thông qua việc triển khai Chỉ thị 05 đã làm cho nhận thức, ý thức, tâm hồn, nhân cách, trách nhiệm của mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên ngày càng tốt lên, nhân tâm ngày càng trong sáng hơn, góp phần ổn định, phát triển xã hội.

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; tạo động lực thi đua yêu nước sôi nổi trong các cấp, các ngành; phát huy sức sáng tạo, tinh thần cống hiến trong các tầng lớp Nhân dân; từng bước giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trong quản lý, điều hành Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, khơi dậy tình cảm, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh hăng hái, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

XEM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHÓ, NỔI CỘM, TỒN ĐỌNG LÀ KHÂU ĐỘT PHÁ

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số vấn đề để cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị các cấp có thêm quyết tâm, có thêm sự chủ động, sáng tạo trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trước hết, về quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục xác định rõ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, của quê hương đối với Người, đó còn là động lực để xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá, để đáp lại lòng mong mỏi của Bác Hồ, của Trung ương và Nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

“Việc học tập và làm theo Bác là suốt đời, hàng ngày, thiết thực, thiết thân; là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được; là thường xuyên, liên tục, không phải một lần là xong. Mỗi chúng ta ngồi đây phải thấm thía, hiểu sâu sắc điều này để về chỉ đạo thực hiện cho tốt”, người đứng đầu Tỉnh ủy nhắn nhủ.

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải soi chiếu vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành mình, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề khó nhất, nổi cộm nhất, tồn đọng lâu ngày của địa phương, đơn vị, ngành mình để giải quyết rốt ráo, dứt điểm, hiệu quả, coi đó là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05. 

Cá nhân mỗi đảng viên phải chọn những tồn tại, hạn chế khó sửa nhất để cam kết và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. Chi bộ, cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ việc khắc phục này.

Cùng với đó, cần chú trọng gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là bám vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp để cùng thực hiện mục tiêu chung, cũng là mục tiêu lớn nhất của tỉnh là phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của miền Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá trong cả nước. 

Cũng nội dung thực hiện, lưu ý rằng, càng xa dân thì càng gần với thất bại, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với dân; khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy lòng dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; phải lắng nghe dân với tinh thần cầu thị và thấu hiểu để giải quyết những khó khăn, bức xúc của dân.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu phải là một tấm gương sáng trước Nhân dân về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, để dân tin, dân yêu, dân hiểu và dân làm theo, với quan điểm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” .

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 6
Hội nghị được triển khai trực tuyến đến 110 điểm cầu. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó phải hết sức tôn trọng và tin tưởng ở sức mạnh của Nhân dân; đồng thời, tổ chức, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống”; trong đó "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan trọng, cấp bách. 

Về phương pháp tổ chức thực hiện, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh phải kết hợp hài hòa giữ luật pháp và đạo đức, nhân văn; giữa pháp trị và đức trị trong triển khai học tập và làm theo Bác.

Tạo bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Nghệ An ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh. Ảnh: Thành Duy

“Tôi mong rằng, sau hội nghị này chúng ta có thêm những quyết tâm mới, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị nền nếp hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả cao hơn. Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 và các Nghị quyết khác của Đảng, tạo một bước chuyển biến rõ rệt ở mức cao hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, để mỗi người, mỗi tổ chức của chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn, xây dựng Đảng bộ Nghệ An trong sạch, vững mạnh, đưa Nghệ An bứt phá trong thời gian tới”, người đứng đầu Tỉnh ủy chia sẻ.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh - Đồn Biên phòng Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Dịp này, 28 tập thể và 31 cá nhân cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Tin mới

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

(Baonghean.vn) - Thông tư quy định, cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm công khai việc thu, chi các khoản công đức cho người đã có đóng góp tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nếu tổ chức, cá nhân này có yêu cầu.
Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh được bầu vào đội hình hay nhất AFF Cup 2022; Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia lên kế hoạch tăng suất ngoại binh để có thêm cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi là những tin tức thể thao nổi bật.
Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

(Baonghean.vn) - Trong màn khai sân đầu Xuân Quý Mão 2023, người hâm mộ đang theo dõi khá kỹ từng bước đi của đội bóng Thủ đô Hà Nội FC, đội bóng từng 6 lần vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022) và tiếp tục là ứng viên sáng giá cho "ngôi vua" mùa giải mới.
Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

(Baonghean.vn) - Vụ việc “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn” được Báo Nghệ An thông tin qua 3 bài viết: “Nghệ An: Người đàn bà 21 năm kêu kiện chuyện đất đai”; “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn: Vẫn mỏi mòn chờ công lý”; “Thu hồi “bìa đỏ” cấp không đúng quy định”.