Tập huấn công tác khoa giáo năm 2017

(Baonghean.vn)- Chương trình tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo những thông tin cở bản về một số vấn đề xã hội quan tâm hiện nay.

Sáng 20/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn khoa giáo năm 2017 cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp. Dự chương trình tập huấn có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc chương trình tập huấn công tác khoa giáo năm 2017. Ảnh: Thanh Lê

Công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác Tuyên giáo của Đảng; là trụ cột, là nền tảng đối với toàn bộ chiến lược phát triển con người và chiếm vị trí trọng yếu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực khoa giáo, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển luôn được xem là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, gia đình và toàn xã hội; góp phần để thực hiện quá trình CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong những qua, công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp hết sức coi trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật như: Tình trạng sức khỏe nhân dân được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ trung bình tăng lên hàng năm, nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế, đẩy lùi.

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn. Ảnh Thanh Lê

Đối với lĩnh vực GD&ĐT, hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển; chất lượng giáo dục được nâng cao, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được chú trọng, nhất là các quyền và môi trường sống của trẻ em được đảm bảo.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự thay đổi cơ cấu bệnh tật do biến đổi khí hậu, sử dụng thuốc bừa bãi; nhiều bất cập khi thực hiện thông tuyến trong KCB BHYT, vẫn còn xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh tại Nghệ An ở mức báo động.

Đối với lĩnh vực GD&ĐT, nội dung, chương trình giáo dục đã đổi mới nhưng chưa bắt kịp thời đại, vẫn còn tình trạng xuống cấp, lệch chuẩn đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên.

Trong khi đó, phương pháp tham mưu khoa giáo ở một số cấp ủy, chính quyền còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

GS.TS Đào Văn Dũng báo cáo các chuyên đề. Ảnh Thanh Lê

Xuất phát từ thực trạng đó, chương trình tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo những thông tin cơ bản về một số vấn đề xã hội quan tâm hiện nay và công tác tham mưu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp một số nội dung mới trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo và khối tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian một ngày, các học viên được GS.TS Đào Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng khoa học - Viện Sức khỏe cộng đồng, nguyên Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề:  Một số vấn đề y tế (khám, chữa bệnh, BHYT, ATTP hiện nay) và chuyên đề: Một số vấn đề xã hội quan tâm hiện nay (dân số và phát triển, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao).

Thanh Lê