Thanh Chương: Hơn 3.000 hộ nông dân có thu nhập từ 100- 200 triệu đồng/năm

(Baonghean.vn) - Ngày 28/11, huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2016. Về dự Hội nghị có 250 đại biểu trong đó có 80 hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc (xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương)

Đến năm 2016, huyện Thanh Chương có 26.445 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 23% so với năm 2012. Qua bình xét suy tôn, các cấp Hội công nhận 13.182 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 49,8% so với hộ đăng ký, tăng 531 hộ so với năm 2012. Trong đó, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương là Trung ương là 62 hộ, cấp tỉnh 255 hộ.

Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cao như Thanh Ngọc, Thanh Mỹ, Phong Thịnh, Thanh Liên, Thanh Tiên, Đồng Văn, Thanh Tùng, Võ Liệt.

Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

So với năm 2012, số hộ nông dân có mức thu nhập từ 100- 200 triệu đồng/năm là 3.287 hộ, tăng 1.757 hộ; số hộ có mức thu nhập từ 200 - 300 triệu/năm tăng 636 hộ; số hộ thu nhập từ 300-500 triệu/năm tăng 201 hộ; số hộ thu nhập từ 500-1.000 triệu/năm tăng 83 hộ; số hộ thu nhập 1 tỷ đồng/năm trở lên tăng 10 hộ.

Trồng thanh long ởThanh Mai

Hội nghị đã bầu 8 đại biểu dự hội nghị điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh. 80 đại biểu điển hình dự hội nghị được UBND huyện Thanh Chương tặng giấy khen.Từ phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, toàn huyện có 36 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, trong đó có 2 hợp tác xã mới thành lập. Có 29 trang trại, 350 gia trại và nhiều mô hình kinh tế tổng hợp. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc làm sáng lập viên thành lập các tổ hợp tác, HTX nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Minh Dân - Đình Hà