#thành lập mới

2 kết quả

Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, Sở KH&ĐT. Ảnh: Hoàng Hảo

Nghệ An có 898 doanh nghiệp mới được thành lập

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư, tính đến ngày 15/6/2018, Nghệ An có 898 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 5.463,4 tỷ đồng, tăng 12,39% về số doanh nghiệp và tăng 20,92% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.