Thành phố Vinh: 429 tỷ đồng đầu tư giao thông ngoại thành

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm xây dựng NTM, thành phố Vinh đã tập trung xây dựng nhiều công trình giao thông ở 9 xã ngoại thành để phục vụ phát triển kinh tế dân sinh với tổng đầu tư đạt 429,2 tỷ đồng.

Đường Nghi Phú nối xã Nghi Đức được nhựa hóa.

Trong đó ngân sách trung ương 10,4 tỷ, ngân sách thành phố 100,1 tỷ, ngân sách các xã 132 tỷ và nhân dân đóng góp 164 tỷ đồng.

Thành phố đã xây dựng được 121 km trục đường xã, liên xã, 171km đường trục xóm, 169,7 km đường ngõ xóm và 69 km trục chính nội đồng.

Một số xã làm được nhiều km đường bê tông như: Nghi Liên 84,4/tổng số 87 km; Nghi Ân 58/60km; Nghi Đức 76/80,3 km; Hưng Hòa 49/51 km; Hưng Lộc 62,3/62,3km...

Đại diện Sở Giao thông vận tải cho biết: Hệ thống giao thông các xã ngoại thành ở thành phố Vinh có độ cứng hóa cao hơn so với các huyện, hầu hết nhựa hóa và bê tông hóa, các biển báo hiệu trên các tuyến đường khá đồng bộ.

Đến nay tiêu chí giao thông các xã ngoại thành đã đạt chuẩn NTM.

Trân Châu