Thành phố Vinh: Nếu chậm nộp tiền sử dụng đất sẽ bị tính theo giá thời điểm trả nợ

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau, hộ gia đình, cá nhân nào còn nợ tiền sử dụng đất thì phải thanh toán số tiền nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.
Người dân nợ tiền sử dụng đất sẽ phải lưu ý vì có một số chính sách thay đổi. Ảnh minh họa: Lâm Tùng

Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, trong đó tại Điều 2 quy định:  

"Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ". 

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2016, nếu đã thời quá hạn nộp thì đến Chi cục Thuế thành phố Vinh, số 29, đường Lê Mao, TP. Vinh làm thủ tục để thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Chi cục Thuế thành phố Vinh trân trọng thông báo cho người nộp thuế biết và thực hiện.