Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, đặc biệt

Phạm Quang Sơn/Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 21/01/2023 10:05

(Baonghean.vn)-  Để tạo điều kiện cho đảng viên ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, chi bộ đông đảng viên thực hiện việc sinh hoạt đảng theo Điều lệ, ngày 27/12/2022, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến.

Chi bộ bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong hội ý cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Ảnh tư liệu

Về phạm vi, đối tượng: Thực hiện thí điểm là đảng bộ cơ sở, chỉ bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) do điều kiện công tác có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh hoạt đảng trực tiếp tại cùng một địa điểm thì được thí điểm thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến, cụ thể như sau:

Tính chất đặc thù là đảng viên sinh sống, công tác, lao động, học tập phân tán trên địa bàn rộng, gồm: Đảng viên ngoài cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đảng viên công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau. Đảng viên sinh sống, công tác, lao động, học tập không thường xuyên, không liên tục tại cùng một địa điểm, gồm: Đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên là sinh viên trong thời gian nghỉ hè. Đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ không thể rời vị trí công tác, gồm: Đảng viên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, kiểm lâm; đảng viên là thuyền viên làm việc trên tàu tuyến quốc tế, các công trình biển, hải đảo.

Hoàn cảnh đặc biệt là các đảng viên ở nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn bị cô lập kéo dài hoặc nơi có dịch bệnh phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, không được tập trung đông người theo quy định của pháp luật. Về sinh hoạt đảng theo tổ đảng, đối với chi bộ được thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng là chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên và có thành lập tổ đảng.

Về nguyên tắc, cụ thể: Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm cả sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt của các tổ chức đảng trực thuộc) chỉ thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Việc tổ chức sinh hoạt đảng ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt được kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; đảng viên thuộc phạm vi, đối tượng nêu trong Hướng dẫn này được sinh hoạt đảng trực tuyến với tổ chức đảng. Trong trường hợp tất cả đảng viên của tổ chức đảng không thể tập trung tại cùng một địa điểm thì thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến đối với toàn thể đảng viên. Đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng sinh hoạt trực tuyến không quá 1 lần trong năm; chi bộ có tính chất đặc thù được áp dụng không quá 3 lần trong năm. Đảng bộ cơ sở, chi bộ do hoàn cảnh đặc biệt được sinh hoạt đảng trực tuyến thì ngay sau khi trở lại bình thường phải sinh hoạt đảng trực tiếp theo quy định. Chi bộ thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ được áp dụng không quá 3 lần trong năm.

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt theo hình thức trực tuyến.

Nội dung sinh hoạt đảng: Thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên phải thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt đảng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Những nội dung không thực hiện trong thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến và sinh hoạt đảng theo tổ đảng: (1) Công tác tổ chức và cán bộ; xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, quyết định xóa tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng. (2) Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thi đua, khen thưởng; rà soát, phát hiện, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các vấn đề thuộc bí mật theo quy định của Đảng, Nhà nước; các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và quyết định các chủ trương lớn, quan trọng.

Cách thức tổ chức sinh hoạt đảng: Việc sinh hoạt đảng trực tuyến phải thực hiện đầy đủ các bước như sinh hoạt đảng trực tiếp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Về sinh hoạt đảng theo tổ đảng: (1) Trước khi tiến hành sinh hoạt đảng theo tổ đảng, chi ủy phải họp, định hướng nội dung, phân công chỉ ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tổ đảng; trường hợp cần thiết có thể mời đồng chí tổ trưởng tổ đảng không phải chi ủy viên dự họp. (2) Trình tự tiến hành sinh hoạt theo tổ đảng: Đồng chí tổ trưởng tổ đảng chủ trì, điều hành cuộc họp; đảng viên trong tổ đảng thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết về các nội dung trong sinh hoạt đảng và dự thảo kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ (nếu có); ghi biên bản cuộc họp (số lượng đảng viên dự sinh hoạt, các ý kiến tham gia, ý kiến khác hoặc chưa thống nhất với dự thảo kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ, ý kiến cần bảo lưu…). Đồng chí tổ trưởng tổ đảng tổng hợp các ý kiến thảo luận để báo cáo với chi ủy, chậm nhất 1 ngày sau khi họp tổ đảng. (3) Sau khi sinh hoạt đảng theo tổ đảng, chi ủy tổng hợp kết quả sinh hoạt đảng tại các tổ đảng; họp, thảo luận, tiếp thu các ý kiến tham gia của đảng viên để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ (trường hợp cần thiết có thể mời đồng chí tổ trưởng tổ đảng không phải chi ủy viên dự họp); thông qua kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ (nếu có); phân công nhiệm vụ cho đảng viên và triển khai thực hiện.

Việc thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2025.

Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, đặc biệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO