Thị trấn Nam Đàn sẽ được mở rộng 2 bên bờ sông Lam

(Baonghean.vn) - Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn sẽ làm cơ sở để quản lý đô thị và nông thôn ngày càng hiệu quả hơn; hoàn thành mục tiêu là huyện đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu khối huyện toàn tỉnh.
Các đại biểu dự họp. Ảnh: Việt Phương

Sáng 23/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 2/2018 để nghe và cho ý kiến về đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035. Cùng dự có các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên ủy ban, lãnh đạo các sở ngành.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, tỷ lệ đô thị hóa của huyện Nam Đàn đến năm 2035 khoảng 35%, hình thành 3 khu vực phát triển đô thị: Thị trấn Nam Đàn (Đô thị loại IV) (Hướng tới phát triển trở thành thị xã trong tương lai); Thị trấn Nam Giang (Đô thị loại V); Thị trấn Phúc Cường (Đô thị loại V).

Định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng Nam Đàn. Ảnh: Việt Phương

Quy hoạch đề xuất 3 phân vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An, vừa sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn. Cụ thể: Định hướng không gian vùng 1 - vùng bán sơn địa dọc chân núi Đại Huệ gồm 7 xã vùng núi và bán sơn địa, diện tích hơn 10.421 ha. Vùng 2 - vùng trung tâm gồm 8 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích hơn 8.251 ha. Vùng 3 - vùng hữu ngạn sông Lam gồm 8 xã, diện tích hơn 10.568 ha.

Kinh tế Nam Đàn cũng chuyển dịch mạnh sang du lịch dịch vụ, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp trang trại…

Phát biểu góp ý vào quy hoạch, ý kiến các sở, ngành cho rằng Nam Đàn nên tập trung phát triển du lịch, nông nghiệp sạch; nhưng cần xem lại việc phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

Về quy hoạch thị trấn Nam Đàn, ý kiến nhiều đại biểu cho rằng nên mở rộng thêm 2 bên bờ sông, mở rộng phía Bắc, phía Nam để đảm bảo định hướng dài hơi hơn cho huyện. 
Đơn vị thiết kế báo cáo quy hoạch vùng Nam Đàn. Ảnh: Việt Phương

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Nam Đàn là trọng điểm của tỉnh về văn hóa, lịch sử, kinh tế, do đó, việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn là rất cần thiết. UBND tỉnh thống nhất mở rộng quy hoạch thị trấn 2 bên bờ sông Lam; nhất trí thông qua quy hoạch, đề nghị huyện Nam Đàn, đơn vị tư vấn trên cơ sở ý kiến các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn trình BTV Tỉnh ủy trong tháng 3/2018.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào Dự thảo đề cương xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia và cấp tỉnh thay thế Quyết định số 91 năm 2011 và Quyết định số 47 năm 2014 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường giao cho Ban Thi đua khen thưởng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng một dự thảo đầy đủ, hợp lý, trên cơ sở khắc phục được những tồn tại từ các quyết định số 91 và 47 để trình lên phiên họp HĐND tỉnh vào giữa năm nay.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận buổi làm việc. Ảnh: Việt Phương

Về phương án phân bổ vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, UBND tỉnh cơ bản thống nhất các công trình do Sở KH&ĐT trình. 3 công trình gồm Trường trung học Mỹ Lý Đường giao thông bản Đoọc Mạy (Kỳ Sơn) và công trình thủy lợi Quang Phong (Quế Phong), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đưa vào khởi công trong năm 2018.