Thị trường vàng cần được chấn chỉnh!

(Baonghean) - Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở KH&CN về thị trường vàng hiện nay.

- Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, thời gian gần đây trong kinh doanh vàng nói chung đã xuất hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi Bộ KH&CN tại Công văn số 1152.BKHCN-TTr ngày 1/4/2016 đã có thông tin cụ thể về thực trạng ấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN và các cơ quan liên quan thực hiện thanh, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng và ông được giao trách nhiệm làm Trưởng đoàn Thanh tra. Hẳn là qua thực tế thanh, kiểm tra đã bộc lộ nhiều vấn đề mà cả góc độ quản lý nhà nước cũng như người tiêu dùng cần lưu ý?

Chánh Thanh tra Sở KH&CN Nguyễn Mạnh Hà trao đổi việc thanh kiểm tra các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh vàng.

- Công văn nói trên của Bộ KH&CN, nội dung vấn đề đầy đủ là “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”. Thực hiện công văn, căn cứ các quy định của pháp luật, thực trạng sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 thành lập đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở KH&CN là lực lượng chủ trì, thành viên là cán bộ các cơ quan: Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh. Đến nay, đoàn vẫn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh là khá lớn. Với mong muốn tạo được sự quản lý tốt nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vàng, kịp thời xử lý và chấn chỉnh các hành vi vi phạm, trong đợt thanh tra lần này, ngoài việc kiểm soát về thủ tục hành chính, về đo lường, về ghi nhãn hàng hóa, đoàn thanh tra liên ngành tập trung lấy mẫu để thử nghiệm về chất lượng - một hoạt động nghiệp vụ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, cho đến nay đoàn vẫn đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ có thể thông tin, từ việc thanh, kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở có vi phạm; qua đó khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh cần được chấn chỉnh…

- Vâng, thời gian thực hiện thanh, kiểm tra của đoàn liên ngành cũng đã khá dài nhưng chưa đưa ra những đánh giá, kết luận cụ thể ban đầu. Như thế theo chúng tôi hiểu, thì đây là một lĩnh vực cũng khá phức tạp và hẳn mục tiêu của công tác thanh, kiểm tra được đặt ra với đòi hỏi cao?

Đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh vàng(ảnh đoàn liên ngành cung cấp).

- Có 3 mục tiêu cơ bản được đề ra trong thực hiện thanh, kiểm tra. Thứ nhất, qua thanh tra có thể tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật chuyên ngành nói chung và đối với vàng nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ. Thứ hai, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Thứ ba, khẳng định vai trò kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. 

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Nhật Lân (Thực hiện)