Thị xã Thái Hòa 15 năm xây dựng và phát triển

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của một đô thị trẻ miền Tây xứ Nghệ, 15 năm là quãng thời gian không dài so với lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất này. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, nâng cấp, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh giữ vững; thị xã ngày càng thể hiện vai trò là trung tâm kinh tế – xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa kiểm tra các mô hình sản xuất tại địa bàn. Ảnh: Nguyên Nguyên - Thành Duy - Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa kiểm tra các mô hình sản xuất tại địa bàn. Ảnh: Nguyên Nguyên - Thành Duy - Mai Hoa

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn (tính theo giá trị tăng thêm) đạt 8,16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 24,2% năm 2008 xuống còn 18,4% năm 2022, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 49,8% năm 2008 lên 57,5% năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh từ 280 tỷ đồng năm 2008 lên 3.880 tỷ đồng năm 2022, gấp12,07 lần.

Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng từ 12,8 triệu đồng/người/năm 2008 lên 55,2 triệu đồng/người/năm 2022, gấp 3,94%; tỷ lệ hộ nghèo từ 9,1% năm 2008 (theo chuẩn cũ) giảm xuống còn 1,26% theo chuẩn đa chiều mới năm 2022. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, xây dựng khá đồng bộ; diện mạo, kiến trúc đô thị được bổ sung quy hoạch, phát triển xứng tầm.

Nhiều doanh nghiệp ở thị xã Thái Hòa hoạt động hiệu quả. Ảnh: Nguyên Nguyên - Thành Duy
Nhiều doanh nghiệp ở thị xã Thái Hòa hoạt động hiệu quả. Ảnh: Nguyên Nguyên - Thành Duy

Trong 15 năm qua, thị xã Thái Hòa thu hút được gần 50 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng, nhiều dự án hoạt động có hiệu quả cao như Nhà máy may Hitex, Nhà máy chế biến bột đá trắng của Công ty cổ phần Nam Trung, trang trại Bò sữa Vinamilk, các dự án Khu trung tâm thương mại Đồng Lầy, Khu trung tâm thương mại Vincom…

Cùng đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt thị xã luôn dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục, người dân phát huy tốt truyền thống hiếu học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống trên địa bàn thị xã được giữ gìn và phát huy. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ đạt chuẩn nông thôn mới, được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc về phong trào xây dựng nông thôn mới.

Lễ rước Vạc tại Lễ hội Làng Vạc. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Lễ rước Vạc tại Lễ hội Làng Vạc. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Lễ khai giảng tại Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Lễ khai giảng tại Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, 15 năm qua, các cấp ủy thị xã đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc kiểm điểm và khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII được lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; được thị xã chú trọng. Công tác khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Mai Hoa
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Các cấp chính quyền trong thị xã đã thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho thị xã Thái Hòa nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức như: phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ, tốc độ đô thị hóa chậm; công tác thu hút đầu tư chưa xứng tầm; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường có mặt chưa tốt; việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với hoạt động dịch vụ, du lịch chưa thật sự hiệu quả.

Các nhà máy trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thành Cường
Các nhà máy trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thành Cường

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Bắc Nghệ An và sớm trở thành đô thị loại III trong thời gian tới như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Thái Hòa nỗ lực phát huy những thành quả đạt được, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; triển khai xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp đột phá giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Cán bộ xã Nghĩa Tiến (TX. Thái Hòa) thường xuyên đến các khu dân cư gặp gỡ, trao đổi với người dân. Ảnh: Nguyên Sơn
Cán bộ xã Nghĩa Tiến (TX. Thái Hòa) thường xuyên đến các khu dân cư gặp gỡ, trao đổi với người dân. Ảnh: Nguyên Sơn

Hai là, đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của mỗi người dân. Kịp thời nắm bắt, phát hiện, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh Nghệ An nói chung và của thị xã Thái Hòa nói riêng. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế, tích cực quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của Thái Hòa để thu hút đầu tư phát triển.

Một khu đô thị mới ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường
Một khu đô thị mới ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Bốn là, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; tăng cường đôn đốc giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm…

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng đối với các hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trung tâm Một cửa xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa). Ảnh: Nguyên Sơn
Trung tâm Một cửa xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa). Ảnh: Nguyên Sơn

Quá trình phát triển, thị xã Thái Hòa đặt ra yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và bảo vệ tài nguyên môi trường. Đồng thời thực hiện tốt Đề án xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh” gắn với tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương của thị xã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức.

Kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Thái Hòa, tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân thị xã tiếp tục phát huy truyền thống; đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Thái Hòa phát triển toàn diện và bền vững, góp phần xây dựng Nghệ An giàu đẹp, văn minh./.

Thị xã Thái Hòa hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Thị xã Thái Hòa hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

| Ảnh: PV
| Thiết kế – Kỹ thuật: Thục Linh