Thông báo bán đấu giá tài sản

(Baonghean.vn) - Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá

1.      QSD 255m2 đất tại xóm 1 xã Quỳnh Hưng và tài sản trên đất GKĐ 2.270.776.000 đồng.

2.      QSD 06 lô đất ở tại xã Thanh Đồng huyện Thanh Chương, tổng DT 1.701m2 , tổng GKĐ 1.922.000.000 đồng.

3.      QSD 34 lô đất ở tại xã Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn, tổng DT 7.802,81m2 , tổng GKĐ 3.894.564.400 đồng.

4.      QSD 31 lô đất ở tại xóm Nghĩa Dũng xã Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, DT 7.175,7 m2, GKĐ 3.477.645.500 đồng.

5.      QSD 15 lô đất ở tại vùng Đồng Bàu xã Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, DT 3.205m2, GKĐ 1.596.376.000 đồng.

6.      QSD 192m2 đất ở tại khối 6 thị trấn Hưng Nguyên giá khởi điểm 226.751.160 đồng.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 20,21/8/2016 và ngày 7,8,9/9/2016 tại địa phương có tài sản: Thi hành án huyện Quỳnh Lưu và Thi hành án huyện Hưng Nguyên. 

Số điện thoại liên hệ:  0987.842.724 – 0913.09.07.49.

 P.V