Thông báo nhanh về Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/5, tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 5 tổ chức sáng 29/5, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã thông báo nhanh về kết quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Đạt
Các báo cáo viên đã được nghe chuyên đề: “Chiến tranh không gian mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình hiện nay; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm 3 nghị quyết đã ban hành và về công tác cán bộ.

Theo đó, Hội nghị đã bàn và quyết định ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các báo cáo viên cũng được thông tin, định hướng một số vấn đề về dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh và trong Đảng bộ Khối. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lê Thị Kim Oanh nhấn mạnh: Cấp ủy cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đồng chí Lê Thi Kim Oanh cũng đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên; thông tin nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; soát xét, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm.