Thông báo thanh lý tài sản

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương bán thanh lý một số tài sản cũ hư hỏng nay không có nhu cầu sử dụng.

Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương bán thanh lý một số tài sản cũ hư hỏng nay không có nhu cầu sử dụng; gồm:

I. Lô hàng số 1: Phương tiện vận tải máy móc

1. Máy ủi ĐZ 42: 03 cái (sử dụng năm 1989, 1990, 1993).

2. Máy đào 0,65m3/gàu: 01 cái (sử dụng năm 1997).

3. Xe ô tô Mazben: 02 cái (sử dụng năm 1997, 1998).

4. Xe IFaben: 01 cái (sử dụng năm 1996).

5. Xe ô tô Uoat: 01 cái (sử dụng năm 1999).

II. Lô hàng số 2: Máy biến thế

1. Máy biến thế: 03 cái (sử dụng năm 1963, 1973, 1984).

 

Thời gian mua hồ sơ, xem tài sản từ ngày 18/05/2021 đến 8h ngày 24/05/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt trước và lệ phí đấu giá đến 8h ngày 24/05/2021.

Thời gian đấu giá 8h 30 phút ngày 24/05/2021.

 

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ:

Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương

Địa chỉ: Khối 3A, thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : 02383. 823. 159