Thu hồi trên 3 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, UBMTTQ và Chi cục thuế TP Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp luật thuế, chống thất thu thuế trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Qua 01 năm thực hiện chương trình phối hợp, Ủy ban MTTQ và Chi cục thuế TP Vinh đã tiến hành xây dựng chương trình phối hợp, tổ chức lễ ký kết và triển khai đến các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các phường, xã; Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cấp phường, xã vận động  hội viên, nhân dân chấp hành pháp luật thuế và chống thất thu thuế; đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai bên để kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật thuế trên địa bàn.

Hai bên cũng đã đôn đốc chỉ đạo Ủy ban MTTQ 25 phường xã triển khai nhiệm vụ, 100% xã phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức ký kết đến Trưởng ban công tác mặt trận khối, xóm phối hợp trong công tác vận động nhân dân...

Bà Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hà Huy Tập cho biết: Sau khi được tuyên truyền cụ thể, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn phường đã tự giác đến kê khai, nộp thuế

Ủy ban MTTQ các phường xã đã phối hợp với đội thuế tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn tự giác kê khai lập bộ và niêm yết công khai. Tập trung đôn đốc, động viên các hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế đất phi nông nghiệp, thuế TNCN, phí môi trường đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Đồng thời, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã đã phối hợp với các đội thuế liên phường xã tổ chức rà soát danh sách các hộ kinh doanh còn nợ đọng thuế, phối hợp đến tận hộ gia đình vận động nộp thuế, bước đầu thu nợ đọng được trên 3 tỷ đồng.

Tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật thuế tại phường Hưng Dũng, TP Vinh

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ và Chi cục thuế TP Vinh xác định cần tiếp tục trao đổi thông tin để kịp thời chỉ đạo cũng như làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động.

Xây dựng kế hoạch của từng phường xã, tổ chức ký cam kết thực hiện đến các ban ngành và Ban công tác Mặt trận các khối xóm; tổ chức đối thoại định kỳ nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế; tập trung các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng của những năm trước. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Phú Hương