#thư ký

13 kết quả

3 công việc đáng mong chờ của năm 2017

3 công việc đáng mong chờ của năm 2017

Từ tháng 3 - tháng 5 được nhiều người lao động gọi vui là "mùa nhảy việc". Bởi lẽ, đi cùng xu hướng chuyển đổi nơi làm của không ít người, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng tăng cao.