Thư mời chào giá thu mua nguyên liệu để sản xuất viên nén sinh khối

(Baonghean.vn) - Công ty Biomass Fuel Việt Nam được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4360474694, ngày 30/1/2018. Hiện nay, Công ty chúng tôi có nhu cầu thu mua nguyên liệu để sản xuất viên nén sinh khối.
THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Công ty Biomass Fuel Việt Nam được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4360474694, ngày 30/1/2018.

Hiện nay, Công ty chúng tôi có nhu cầu thu mua nguyên liệu để sản xuất viên nén sinh khối. Chúng tôi xin thông báo tới Quý công ty có quan tâm gửi hồ sơ chào giá, bao gồm nhưng không giới hạn các giấy tờ sau:

1. Bản chào giá chi tiết từng mặt hàng (theo mẫu của công ty).

2. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà cung cấp.

3.  Bảng tiến độ chi tiết kế hoạch cung cấp nguyên liệu theo từng tháng.


Với tiêu chí kinh doanh bền vững, chúng tôi ưu tiên và khuyến khích các nhà cung cấp báo giá để ký hợp đồng dài hạn (từ 3 tháng đến 3 năm).

-  Tất cả các loại nguyên liệu gỗ phải đảm bảo hợp pháp và đủ các giấy tờ chứng minh theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ty Biomas Fuel Việt Nam.

-   Nguyên liệu không được lẫn tạp chất, hóa chất.

-  Nguyên liệu cung cấp có độ ẩm không quá 55%.

Thư mời chào giá được để trong phong bì dán kín, niêm phong dấu của công ty theo quy cách, ngoài phong bì ghi: “Thư chào giá nguyên liệu” được gửi đến địa chỉ: Công ty Biomass Fuel Việt Nam. Số 5, đường số 2, Khu công nghiệp VSIP. Xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 0975148629.

Fax: 02383 202566; Email: ntt-thuy@biomassfuelvn.com; lq-hoang@biomassfuelvn.com

Thời gian nhận thư chào giá từ ngày 7/4/2020 đến ngày 20/4/2020. (Nộp trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi bưu điện – hồ sơ gửi bưu điện phải được gửi đến văn phòng Công ty trước ngày 20/4/2020).

       Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam