Thủ tướng kêu gọi doanh nhân Việt Nam năng động, sáng tạo hơn nữa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nhân phải năng động, sáng tạo, có kiến thức và dám đương đầu với hội nhập để vươn ra biển lớn.

Tối 11/10, Hội đồng khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Thủ tưỡng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động.


Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.  Đây cũng là dịp để tuyên dương các doanh nhân tiêu biểu cả nước, nhằm cổ vũ động viên, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, nước ta có gần 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng qua có hơn 91.000 doanh nghiệp mới thành lập. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp của Chính phủ đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phấn đấu đến năm 2020 cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp với chất lượng tốt.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi nền kinh tế phải có một bước chuyển căn bản về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để hội nhập thành công và phát triển bền vững.

Chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, không thể tiếp tục tư duy cách làm cũ, không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên, hay lao động giá rẻ.

Việt Nam cần phát triển với trìn độ cao hơn, bước  lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là sự phát triển chủ yếu dựa trên sự đổi mới sáng tạo, dựa trên công nghệ tiên tiến và năng suất cao.

Để làm được điều này, các doanh nghiệp Việt Nam phải đóng vai trò nòng cốt. Ngày nay Quốc gia nào có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì quốc gia đó thu được nhiều lợi ích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Để tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp phải bắt nhịp được những chuẩn mực khu vực và quốc tế, đòi hỏi doanh nhân phải năng động, sáng tạo, có kiến thức và dám đương đầu với hội nhập để vươn ra biển lớn.  húng ta phải làm hết sức mình đê các doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh trên sân nhà, vươn ra thế giới và thành công./.

Theo VOV.VN