Thực hiện tốt cuộc vận động ATGT trong lực lượng vũ trang

(Baonghean.vn) - Sáng 5/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” trong lực lượng vũ trang.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) 50 - Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự tỉnh về tổ chức, chỉ đạo thực hiện CVĐ 50 trong lực lượng vũ trang huyện nhà.

BCĐ Cuộc vận động 50- BCH Quân sự huyện Quỳnh Lưu kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông của toàn bộ lực lượng vũ trang huyện nhà.

Phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong BCH Quân sự huyện và BCH 33 xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả, hệ thống kho tàng không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn và từng bước kiềm chế được tai nạn giao thông. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, người chỉ huy được nâng cao… đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kiểm tra mũ bảo hiểm đúng quy định, chất lượng khi tham gia giao thông.

Sau hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 đã tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông, giấy phép lái xe của cán bộ, chiến sỹ trong BCH Quân sự huyện và 33 xã, thị trấn. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông, khi sử dụng đều được kiểm định chất lượng, kiểm tra an toàn đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định.

Việt Hùng