Thường trực HĐND và UBND tỉnh Nghệ An đánh giá thực hiện quy chế phối hợp

(Baonghean.vn) - Năm 2020 có rất nhiều hoạt động, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, tỉnh và tổ chức Đại hội Đảng các cấp; bên cạnh đó diễn biến dịch bệnh phức tạp. Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh HĐND và UBND phải tích cực, tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Chiều 25/2, UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;… Ảnh: Thành Duy

PHÁT HUY TÍNH ĐỒNG BỘ, THỐNG NHẤT CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN

Năm 2019 là năm thứ 3 thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Thường trực HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở bám sát các nội dung của Quy chế để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan, phát huy tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019.

Trong đó, công tác tổ chức kỳ họp ngày càng khoa học, hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tích cực. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đạt hiệu quả cao hơn trước.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp được thực hiện đúng quy trình, thời gian và quy định của pháp luật… góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, khắc phục những tồn tại, bất cập của những năm trước, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương;…

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu thảo luận, góp ý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trên các mặt công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh như: ban hành kế hoạch xây dựng các nghị quyết cụ thể; kết nối công nghệ thông tin trong hoạt động; Văn phòng HĐND và UBND tỉnh tăng cường phối hợp đảm bảo thông tin kịp thời; khắc phục tài liệu chuẩn bị cho tiếp xúc cử tri có lúc còn chậm;…

TÍCH CỰC, TẬP TRUNG CAO ĐỘ TRONG CÔNG VIỆC 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, kết quả đạt được lớn nhất trong năm vừa qua là HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục ủng hộ nhau và tạo được sự thống nhất rất cao.

Chính vì thế vấn đề khó, đột xuất đều giải quyết được; đồng thời triển khai toàn diện các nội dung phối hợp và đạt được nhiều kết quả; các nghị quyết, cơ chế chính sách ban hành đến nay đều đúng; việc triển khai các nghị quyết, chủ trương, chính sách vào cuộc sống tích cực hơn; khả năng thực thi chức trách nhiệm vụ của hai cơ quan tốt hơn; có tác động rất tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh;...

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, hai cơ quan phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Đồng tình cao với nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị hai cơ quan cần quán triệt các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất là phải bám sát thật đúng, hiểu sâu sắc nhiệm vụ chính trị của năm để cụ thể hóa những nội dung phối hợp một cách đúng đắn, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Hai cơ quan luôn ủng hộ, tạo thuận lợi cho nhau, tôn trọng nhau để cùng “ghé vai gánh vác” công việc; trong tổ chức thực hiện từng việc, kế hoạch phải khoa học và luôn gắn với tuân thủ nguyên tắc; phát huy vai trò của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, và phát huy trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, năm 2019, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan tốt hơn, chặt chẽ hơn, linh hoạt hơn, tạo được sự thống nhất, uyển chuyển, khoa học, có nhiều tiến bộ.

Năm 2020 có rất nhiều hoạt động, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, tỉnh và tổ chức Đại hội Đảng các cấp; bên cạnh đó diễn biến dịch bệnh phức tạp. Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cả hai cơ quan phải tích cực, tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Liên quan đến các tồn tại, hạn chế, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu, UBND tỉnh cần có kế hoạch xây dựng tờ trình dự thảo nghị quyết cho từng nội dung để đảm bảo thời gian, có chất lượng cao hơn, tránh có những tờ trình trình chậm, không đúng thời gian quy định.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh và các sở, ngành cũng cần khắc phục việc cung cấp tài liệu cho tiếp xúc cử tri có lúc còn chậm; đồng thời phải ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các kiến nghị của cử tri, các kết luận sau khảo sát, giám sát.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban, Văn phòng HĐND tỉnh quan tâm tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng các dự thảo báo cáo và tờ trình nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để đôn đốc, nhắc nhở nhau.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh giao các ngành nâng cao chất lượng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thẩm định; chỉ chấp nhận cho những điều chỉnh nội dung, thời gian trình, ban hành do thay đổi chính sách, cơ chế, chủ trương từ trung ương;… 

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri nhanh và dứt điểm hơn

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri nhanh và dứt điểm hơn

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị đánh giá quy chế phối hợp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh một trong những nội dung phối hợp trọng tâm trong năm 2020 giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh là phối hợp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri nhanh và dứt điểm hơn.
HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu năm mới

HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Sáng 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý), Văn phòng HĐND tỉnh do các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ Hồ Chí Minh.

Các tin khác