Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng năm

(Baonghean) - Năm 2016, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã nỗ lực cố gắng hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 
Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành thị trường điện:
 
+ Sản lượng điện sản xuất đạt 889,5 triệu kWh, đạt 121,5%  kế hoạch được giao (732 triệu kWh) và đạt 103,7% kế hoạch hiệu chỉnh (858 triệu kWh).
 
+ Vận hành hiệu quả thị trường điện, hoàn thành kế hoạch sản lượng và tối đa hóa doanh thu, cả năm đạt 1.049 tỷ đồng, giá điện (sau thuế, phí) bình quân đạt 1.192,97 đồng/kWh, cao hơn giá hợp đồng (Pc = 947,08 đồng/kWh), nộp ngân sách 177,7 tỷ đồng thuế và phí.
 
 
Lắp tuabin tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
+ Vận hành an toàn và hiệu quả, không có tai nạn về người và sự cố lớn hư hỏng thiết bị. Các chỉ tiêu hệ số khả dụng, suất sự cố, tỷ lệ điện tự dùng đều đạt và tốt hơn yêu cầu: 
 
Tỷ lệ điện tự dùng bằng chỉ tiêu kỹ thuật của NM được giao (1,15%). 
 
Hệ số khả dụng năm 2016 là 96,32%, đạt và vượt chỉ tiêu giao (96,22%).
 
Năm 2016, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ xảy ra 1 sự cố, suất sự cố cả năm là 0,04< suất sự cố được giao>
 
Công tác phòng, chống lụt bão:
 
Công ty đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An vận hành hồ chứa đảm bảo tốt cung cấp nước tưới tiêu cho hạ du. Đồng thời vận hành hồ chứa phát huy tốt vai trò cắt giảm 2 trận lũ lớn vào tháng 8, tháng 9 với tỷ lệ cắt giảm đỉnh lũ, cắt giảm tổng lưu lượng lũ từ 80 - 90%.
 
 
Phòng điều hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
 
Công tác sửa chữa lớn:
 
Công ty đã hoàn thành công tác trung tu TM1 đảm bảo an toàn, chất lượng và theo đúng tiến độ được duyệt từ ngày 18/3/2016 - 4/4/2016. Các hạng mục công trình chính khác và các hạng mục công trình - hệ thống thiết bị phụ trợ được thực hiện theo đúng kế hoạch và đã hoàn thành quyết toán.
 
Công tác nghiên cứu đánh giá ổn định CNN, đập dâng, đập tràn: 
 
Ban QLDA Thủy điện 2 đã ký PLHĐ với Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 để triển khai thực hiện công việc này và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 đã ký hợp đồng với nhà thầu phụ là Liên doanh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt và Công ty CP Địa chất Kawasaki thực hiện Dịch vụ tư vấn hỗ trợ đánh giá nguyên nhân nâng lên của CLN và mức độ rủi ro an toàn đập. Đến nay, đơn vị tư vấn đang nghiên cứu lập báo cáo cuối cùng, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2017.
 
Công tác cải tạo, gia cố lòng sông từ hố xói đến cầu dân sinh: 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 4513/EVN-QLXD  ngày 24/10/2016 về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục cải tạo lòng sông từ hố xói đến cầu dân sinh hạ lưu - Thủy điện Bản Vẽ và Tổng Công ty phát điện 1 tại văn bản số 2976/EVNGENCO1-QLĐT ngày 3/11/2016 về việc Phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục cải tạo lòng sông từ hố xói đến cầu dân sinh hạ lưu - Thủy điện Bản Vẽ, Ban QLDA Thủy điện 2 đã ký Phụ lục hợp đồng số 20/PLHĐ-ATĐ2-P2 ngày 8/11/2016 và đã triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành hạng mục công trình này trước 30/6/2017.
 
Công tác di dời 3 bản khó khăn khu vực lòng hồ; Kiến trúc cảnh quan giai đoạn 2; Hoàn nguyên, hoàn thổ tổng mặt bằng công trường Thủy điện Bản Vẽ: 
 
Tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 206/QĐ-EVN ngày 1/12/2016. Tổng Công ty phát điện 1 đã có Văn bản số 35/EVNGENCO1-QLĐT ngày 5/12/2016 về việc Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt KHLCNT số 206/QĐ-EVN. Hiện nay, Ban QLDA Thủy điện 2 đang tiến hành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định để triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trước 30/6/2017.
 
 
Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ thực hiện quy trình xả lũ.
 
Công tác quyết toán công trình:
 
Đã hoàn thành công tác quyết toán, kiểm toán giai đoạn I, giai đoạn II và giai đoạn III đã được Tập đoàn thẩm tra, phê duyệt quyết toán với tổng giá trị là 6.642 tỷ đồng/7.593 tỷ đồng (giá trị tổng mức đầu tư không bao gồm chi phí dự phòng)  - đạt 87,5%. 
 
Năm 2017, công ty phấn đấu đạt sản lượng điện:
 
Kế hoạch sản lượng điện (đầu cực): 97,9 triệu kWh. Trong đó:
 
- Kế hoạch sản lượng điện (tại thanh cái): 771,1 triệu kWh.
 
- Điện tự dùng (1,13%): 8,8 triệu kWh.
 
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Đinh Dậu 2017, công ty cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An; biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động công ty đã góp phần vào thành công của công ty trong năm qua.
 
P.V