Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân”, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 - 17/11/2015).

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An chủ trì buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đối ngoại nhân dân của Việt Nam là sáng tạo độc đáo của Đảng và Bác Hồ, là yếu tố quan trọng xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam để thực hiện tư tưởng chiến lược “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội độc lập, chuyên trách về đối ngoại nhân dân, hoạt động trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ nhân dân, làm đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài, hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò to lớn của đối ngoại nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc thiết lập nền tảng quần chúng cho quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, các dân tộc khác trên thế giới.

Qua 65 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các thế hệ làm công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có tỉnh Nghệ An đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, xây dựng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cầu nối và đột phá trong việc phá bao vây cấm vận và bình thường hóa quan hệ với các nước lớn sau chiến tranh, thúc đẩy mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối tác trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí cũng nhấn mạnh buổi tọa đàm là dịp để các đại biểu tiếp tục tư duy phương thức đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại của nhân dân trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ông Đoàn Văn Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An trình bày 4 hướng chính để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thị xã Cửa Lò kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An đóng góp tham luận với chủ đề "Đối ngoại nhân dân mở đường cho kinh tế đối ngoại Nghệ An phát triển".
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong MTTQ các cấp Nghệ An là nội dung tham luận của đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu là những người trực tiếp làm công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua đã mang tới buổi tọa đàm nhiều tham luận thiết thực phản ánh vai trò, vị thế của đối ngoại nhân dân trong nhiều lĩnh vực như: phát triển kinh tế đối ngoại, nâng cao chất lượng đào tạo quốc tế, phối hợp với ngoại giao Nhà nước, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, bảo vệ biên giới,… qua đó cùng chia sẻ kinh nghiệm và bàn những định hướng cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Thu Giang