Tiếp tục lan tỏa điển hình về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Đào tạo - Huấn luyện thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Chiều 9/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tổ nghiên cứu chuyên sâu loại hình sinh hoạt chi bộ đơn vị sự nghiệp đã dự sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Đào tạo - Huấn luyện thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

 

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông có 5 chi bộ, 37 đảng viên. Trong đó, Chi bộ Phòng Đào tạo - Huấn luyện có 8 đảng viên, 1 bí thư, 1 phó bí thư.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Quang Minh

Phòng có nhiệm vụ xây dựng các bộ tài liệu dùng cho các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, nghiệp vụ khuyến nông cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông và nông dân. 

Theo đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ tháng 8 cho thấy, tình hình tư tưởng của đảng viên ổn định, công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ được quan tâm, đảng viên tự giác trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Phối hợp với Báo Nghệ An,  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản, nội dung tuyên truyền khuyến nông; triển khai 13 lớp tập huấn khuyến nông viên cơ sở 2019…

Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng rau sạch ở xã Tân Thành (Yên Thành). Ảnh tư liệu Thái Dương

Tại buổi sinh hoạt có 6 ý kiến phát biểu với nhiều nhóm vấn đề. Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong tháng 8; đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 9.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, Chi bộ Phòng Đào tạo - Huấn luyện đã tổ chức sinh hoạt bài bản, đầy đủ nội dung, đảm bảo chất lượng, phát huy được tính chiến đấu của Đảng, trách nhiệm của đảng viên.

Nhiệm vụ chính của phòng là công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, do đó phải tập trung đưa thông tin về cơ sở, đến với mọi nhà, mọi người dân.

Quan tâm việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa các mô hình tốt, điển hình hay về áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn.

Chi bộ cũng cần tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, thông tin sâu thêm một số vấn đề thời sự, những chủ trương lớn, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.