#tình cha

4 kết quả

11 điều cha phải dạy con trai ngay từ khi còn nhỏ

11 điều cha phải dạy con trai ngay từ khi còn nhỏ

Bố là người thầy đầu tiên, đặc biệt là với một cậu con trai. Một người cha có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi dạy con những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Bằng cách này, sự kết nối giữa cha và con trai cũng tự nhiên bền chặt.