Tinh giản đầu mối nhưng phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Thanh Lê

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An sáng 19/10.

Sáng 19/10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại UBND tỉnh. 

a

Dự cuộc làm việc có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Siết chặt kỷ cương hành chính

Một trong những giải pháp được Nghệ An triển khai trước khi có Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ là Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp.

Tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành của tỉnh kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ tại các cơ quan nhà nước các cấp. Đối với các cấp huyện, thành phố, thị xã đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 23 cán bộ, công chức có vi phạm và đã xử lý 8 cán bộ, công chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai và yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng đề án vị trí việc làm, tổng hợp trình các cấp xem xét, quyết định.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định về chức danh cấp phó tại các cơ quan, tổ chức đơn vị được thực hiện đúng quy định.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm về quản lý biên chế. Việc thực hiện  tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, UBND tỉnh đang hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh bám Nghị quyết Trung ương 6 để xây dựng lại đề án tinh giản biên chế theo yêu cầu.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch với nhiệm vụ cụ thể, Đề án 09 về sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 30 Ban Quản lý dự án. Trong đó có 9 Ban quản lý dự án do các sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý; 21 ban quản lý dự án do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý.

“Trong thời gian  tới, UBND tỉnh sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại, giảm các Ban quản lý dự án tại các sở, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố, thị xã. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải không quá một ban quản lý dự án.

Tỉnh sẽ xem xét tổ chức lại Ban quản lý dự án kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam thành Ban quản lý dự án khu vực kinh tế hoạt động theo cơ chế đơn vị tự chủ chi thường xuyên. Đồng thời nghiên cứu phương án hợp nhất Ban Quản lý dự án các ngành còn lại thành một Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh. Mỗi huyện chỉ có một Ban quản lý dự án”- Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh báo cáo việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Ảnh Thanh Lê
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh báo cáo việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Ảnh: Thanh Lê

Tinh giản biên chế theo hướng "ra 2 vào 1"

Tại cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ, bộ, ngành Trung ương khẩn trương thể chế hóa các nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để địa phương có căn cứ pháp lý để thực hiện. Những khó khăn vướng mắc các vấn đề liên quan trong sáp nhập, hợp nhất, giải thể, giảm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,…

Giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước tạo sự chuyển biến về thái độ, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

"Liên quan đến các vấn đề về  công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ,… được đoàn công tác nêu, tỉnh sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh " - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa UBND huyện Diễn Châu. Ảnh Thanh Lê
Kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa UBND huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ghi nhận, đánh giá cao kết quả Nghệ An đạt được trên các lĩnh vực trong việc chấp hành pháp luật hoạt động công vụ của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc ra 2 vào 1; tổ chức sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát lại đề án xác định vị trí việc làm các cơ quan hành chính và sự nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh sau khi cơ cấu lại tổ chức.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu kiến nghị về khó khăn vướng mắc trong quá trình sáp nhập các chi cục trực thuộc Sở. Ảnh Thanh Lê
Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu kiến nghị về khó khăn vướng mắc trong quá trình sáp nhập các chi cục trực thuộc Sở. Ảnh: Thanh Lê
Tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo rà soát lại công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về công tác tuyển dụng sử dụng công chức, viên chức, tổ chức bộ máy...

Kết quả tinh giản biên chế ở Nghệ An giai đoạn 2015-2018 (theo Nghị quyết 39 và Nghị định 108) là 1.814 người (công chức 72 người, viên chức 1.532, công chức xã 141 người). Theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 là 2.299 biên chế, công chức là 184 biên chế, viên chức 2.115 biên chế.

Tin mới

Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Lòng tham và sự tự trọng

Lòng tham và sự tự trọng

(Baonghean.vn) -   Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.
Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của chương trình cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.
Người dân Hưng Trung, Hưng Nguyên tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam

Nghệ An: Vì sao nhiều dự án tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm?

(Baonghean) - Theo Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ và để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, từ đầu năm 2022, định kỳ hàng tháng và 10 ngày/lần, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả đôn đốc. Thế nhưng, tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn vẫn chậm so với yêu cầu đề ra.
Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

(Baonghean.vn) -  Nằm trên thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn là nơi sinh sống của nhiều bản làng dân tộc Thái. Ngược dòng Nậm Nơn khoảng 15 phút đi thuyền, chúng tôi tìm đến bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa truyền thống của người Thái cổ, trong đó có lễ hội Khàu Búa Sa.
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

(Baonghean.vn) - Với 4 công trình thanh niên cấp huyện, 200 công trình thanh niên cấp cơ sở và nhiều hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và thành phố Vinh phối hợp thực hiện đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.
Xả lũ

Nhà máy Thủy điện Chi Khê sẽ xả lũ từ 20h ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Nhà máy Thủy điện Chi Khê về việc vận hành xả lũ hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.
Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường Quốc lộ 7, đoạn qua dốc Chó, bản Bòng, xã Lạng Khê (Con Cuông) dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.
Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

(Baonghean.vn) - Theo kết quả Khảo sát ngành công nghiệp di động năm 2022 của Hiệp hội Công nghiệp thông tin di động của Mỹ (CTIA), các nhà khai thác di động ở Mỹ đã đầu tư tổng cộng gần 35 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp các nhà khai thác di động tăng vốn đầu tư của mình.