Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng phải tiếp tục được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giúp sự lãnh đạo của Đảng đạt kết quả và hiệu quả cao; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị.

Nhiều hình thức phong phú, linh hoạt

Chiều 9/8, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Chiều 9/8, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã khẳng định sự nghiêm túc, bài bản trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp trong tỉnh.

Quá trình thực hiện, nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Các cấp ủy quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều cách làm hay, phong phú, thiết thực như duy trì hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng và hội nghị đột xuất, hội nghị chuyên đề khi có những vụ việc phức tạp nảy sinh cần cung cấp, định hướng thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Nhiều đơn vị tổ chức phổ biến thông tin thời sự tại diễn đàn đảng bộ, diễn đàn hội nghị cốt cán hoặc lồng ghép hội nghị giao ban, diễn đàn sinh hoạt chi bộ, dân cư hàng tháng.

Một số đơn vị duy trì hoạt động câu lạc bộ thời sự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, điển hình như Con Cuông, Quế Phong, Thái Hòa, Tân Kỳ, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Nghi Lộc...

Công tác tuyên truyền miệng góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời đấu tranh, phản bác các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc, sai trái.

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 3

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 8.052 báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong đó có 7 báo cáo viên cấp Trung ương; 57 báo cáo viên cấp tỉnh; 597 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 7.391 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Bên cạnh chuyển động tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế cần khắc phục. Đó là việc chậm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng; hiệu quả chưa cao, một số nơi có biểu hiện né tránh những vấn đề bức xúc, nhạy cảm cần có tính phản biện; phản bác các thông tin xấu độc còn nặng về lý luận, chưa có tính thuyết phục cao. Phương pháp tuyên truyền còn một chiều, chưa nắm sát diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quỳnh Lưu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 4

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quỳnh Lưu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng phương pháp tuyên truyền miệng

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật và chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng thời gian qua ở các cấp, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phân tích những bất cập, thách thức của công tác tuyên truyền miệng. Hiện nay và trong tương lai, công tác này chịu những tác động, thách thức rất lớn trước truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội.

Mặt khác, nếu như một văn bản hay bài viết chuyển tải trên trên báo chí, trên mạng xã hội, có hàng nghìn, hàng triệu đối tượng tiếp cập, trong khi đó đối tượng tuyên truyền miệng hẹp hơn, phải tổ chức nhiều cuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh yêu cầu các cấp cần tập trung trong công tác tuyên truyền miệng giai đoạn mới. Ảnh: Mai Hoa ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh yêu cầu các cấp cần tập trung trong công tác tuyên truyền miệng giai đoạn mới. Ảnh: Mai Hoa

Song, tuyên truyền miệng lại có những lợi thế riêng mà hình thức khác không có được. Đó là sự giao lưu trực tiếp giữa người nói với người nghe và có thể điều chỉnh linh hoạt tuỳ theo thái độ, nhận thức của người nghe.

Tuyên truyền miệng tạo sự dân chủ hơn vì tương tác, trao đổi trực tiếp giữa người tuyên truyền với người tiếp nhận thông tin; tạo tâm lý tin tưởng và xác thực thông tin cao hơn cho người dân khi nghe trực tiếp từ người truyền đạt.

Trong tuyên truyền miệng, mỗi người bằng kỹ năng, kinh nghiệm sẽ dễ xây dựng được hình ảnh riêng và hấp dẫn trong lòng người nghe. Đây là yếu tố quan trọng, tạo sức hút và hiệu quả tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định, công tác tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng tiếp tục phải được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giúp sự lãnh đạo của Đảng đạt kết quả cao; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị.

Để công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được phát huy, đề nghị cần phải tiếp tục nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ các cấp và người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không khoán trắng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 6

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quá trình thực hiện cần tăng cường vai trò của cấp uỷ đảng các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cấp uỷ và người đứng đầu vừa đóng vai trò chỉ đạo, vừa trực tiếp tuyên truyền. Đây là yêu cầu hàng đầu để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo.

Các cấp uỷ cần quan tâm đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền miệng; không chỉ thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự mà bao gồm cả kinh tế - xã hội, những vấn đề Nhân dân và xã hội quan tâm; tuyên truyền đi trước để tránh những vấn đề bức xúc có thể xảy ra; tuyên truyền miệng trong việc biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động, thông tin xấu - độc.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 7

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự sinh động, hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; quan tâm bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng tuyên truyền miệng; gắn công tác tuyên truyền với vận động quần chúng, tuyên truyền gắn với thuyết phục.

Tuyên truyền mà không vận động; vận động mà không có tuyên truyền thì cả hai nội dung không đạt kết quả và hiệu quả như mong muốn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Công tác tuyên truyền miệng phải ngày càng gắn chặt với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay; cán bộ phải sâu sát cơ sở, khắc phục các biểu hiện quan liêu, xa dân, né tránh, ngại tiếp xúc với Nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 10 tập thể. Ảnh: Mai Hoa ảnh 8
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 10 tập thể. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân. Ảnh: Mai Hoa ảnh 9

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.