Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa, tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01 KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng;…

Tại Nghệ An, hội nghị kết nối trực tuyến với 1 điểm cầu tại Tỉnh ủy, 30 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 277 điểm cầu cấp xã với 9.330 lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 2
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Phạm Cường

Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 3/2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy, 60% người được hỏi cho rằng các phong trào thi đua, cuộc thi “phong phú, hấp dẫn, sâu sắc”; 42% người được hỏi cho rằng “đã thể hiện rất rõ” trong hành vi thực tế của cán bộ, đảng viên và 46% đánh giá “được thể hiện tương đối rõ”; 71% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 “Khôi phục, củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 4
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ CÀNG CAO, CƯƠNG VỊ CÀNG LỚN,

CÀNG PHẢI GƯƠNG MẪU

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc, nhấn mạnh sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ ra những hạn chế cần sớm được khắc phục. 

Đặc biệt, Tổng Bí thư nêu lên những nội dung cơ bản, khái quát rất quan trọng về việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, tập trung vào 3 vấn đề gồm: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 5
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư phân tích: Học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính; thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm; ai cũng nhìn thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học, cần tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình; bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 6
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ta ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.  

Tổng Bí thư nhấn mạnh, làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo; không phải chỉ nói suông, học thuộc lòng, càng không sáo rỗng; mà phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm. 

Hiện thức hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn trên nền tảng kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 7
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đừng nói một đằng làm một nẻo.

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết với việc học tập và làm theo Bác, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa 3 nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, cơ quan chính quyền các cấp. 

"Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, Nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về nêu gương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa, tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 8
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, Tổng Bí thư đề nghị cần kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; trong đó xây là cơ bản, chiến lược, chống là quan trọng, cấp bách; đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ cá nhân, tổ chức không trong sáng nào.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của Nhân dân; làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng ảnh 9
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Tôi mong rằng sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, càng ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả; tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam DCCH nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn quốc có 136 tập thể, 187 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 trong giai đoạn 2016 - 2021.

Tin mới

Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.
Ẩm thực

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An không chỉ được biết đến là vùng địa linh nhân kiệt, mà còn được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực. Về Nghệ An, thưởng thức các món đặc sản, khách sẽ mong ước có ngày trở lại.
Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

(Baonghean.vn) - Bayern đang có phong độ cực tốt tại UEFA Champions League với tỷ lệ thắng 100% (8/8), thế nhưng họ lại sa thải HLV Julian Nagelsmann thay bằng Thomas Tuchel trước trận tứ kết cúp C1 với Manchester city, khiến người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới hết sức bất ngờ và khó hiểu.
Báo Pháp nói sự thật ‘phũ phàng’ về Quang Hải; Dẫn dắt Bayern Munich, cựu Huấn luyện viên Chelsea nhận lương 'khủng'

Báo Pháp nói sự thật ‘phũ phàng’ về Quang Hải; Dẫn dắt Bayern Munich, cựu Huấn luyện viên Chelsea nhận lương 'khủng'

(Baonghean.vn) - Dẫn dắt Bayern Munich, cựu huấn luyện viên Chelsea nhận lương ‘khủng'; Tuyển nữ Triều Tiên bị FIFA gạch tên, tuyển Việt Nam hưởng lợi; Báo Pháp nói sự thật ‘phũ phàng’ về Quang Hải tại Pau FC... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.