Tổng tài sản các ngân hàng Nhà nước tăng đột biến

Trong tháng 5, ngoại trừ tổng tài sản của ngân hàng chính sách xã hội giảm nhẹ 1,2 nghìn tỷ đồng, tài sản của tất cả các khối còn lại đều tăng khá mạnh. Trong đó tăng mạnh nhất là khối NHTM Nhà nước khi tăng thêm 58,6 nghìn tỷ đồng lên 3,4 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản các ngân hàng thuộc khối Nhà nước tăng đột biến

Theo thống kê của NHNN, trong tháng 5, tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng mạnh.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 5/2016, tổng tài sản có toàn hệ thống đã tăng 4,26% so với đầu năm, đạt mức 7,63 triệu tỷ đồng. So tháng trước, tổng tài sản của toàn hệ thống tăng 104 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 5, ngoại trừ tổng tài sản của ngân hàng chính sách xã hội giảm nhẹ 1,2 nghìn tỷ đồng, tài sản của tất cả các khối còn lại đều tăng khá mạnh. Trong đó tăng mạnh nhất là khối NHTM Nhà nước khi tăng thêm 58,6 nghìn tỷ đồng lên 3,4 triệu tỷ đồng. Kế đó là khối NHTMCP với mức tăng 32 nghìn tỷ đồng, đạt 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản.

Không chỉ tổng tài sản, vốn tự có, vốn điều lệ của toàn hệ thống cũng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong tháng 5.

Theo đó, đến cuối tháng 5, vốn tự có của toàn hệ thống đạt gần 595 nghìn tỷ đồng, tăng 3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước và tăng gần 17 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 2,93%) so với cuối năm 2015. Trong đó, vốn tự có của tất cả các khối đều tăng.

Xét về giá trị tuyệt đối, hiện khối NHTMCP lại dẫn đầu về vốn tự có (240 nghìn tỷ đồng), tăng 1,2 nghìn tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước (206 nghìn tỷ đồng), tăng 1,3 nghìn tỷ; xếp thứ ba là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài (gần 126 nghìn tỷ), tăng 400 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của toàn hệ thống cũng tiếp tục tăng 355 tỷ đồng lên 469,8 nghìn tỷ đồng. So với cuối năm 2015, vốn điều lệ của toàn hệ thống đã tăng 9,6 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 2,09%.

Hiện khối NHTMCP cũng đang dẫn đầu về vốn điều lệ với 196 nghìn tỷ đồng; kế đến là khối NHTM Nhà nước với 137 nghìn tỷ đồng; thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 100 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 5/2016, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống đạt 12,68%, giảm nhẹ so với mức 12,76% của thời điểm cuối tháng 4 và cao hơn đáng kể so với tỷ lệ cho phép của NHNN là 9%. Tỷ lệ này tại tất cả các khối đều cao hơn quy định.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống tại thời điểm cuối tháng 5 là 31,42%, tăng nhẹ so với mức 31,22% của tháng 4.

Theo Cafef.vn/Trithuctre