Trong 1 tháng huyện Diễn Châu (Nghệ An) luân chuyển 48 cán bộ, công chức cấp xã

(Baonghean) - Riêng trong tháng 3/2016, Diễn Châu (Nghệ An) thực hiện luân chuyển 48 cán bộ. Luân chuyển, điều động cán bộ, công chức là một trong những giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ.
 
Việc luân chuyển có thời hạn 2 năm. Các vị trí được luân chuyển lần này là: Tài chính kế toán 21 người, công an 9 người, tư pháp 6 người và địa chính xây dựng 12 người.
 
Đây là đợt luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã nhiều nhất từ trước đến nay. Việc luân chuyển, xuất phát từ yêu cầu giải quyết công việc của nhân dân, nên UBND huyện Diễn Châu đã thực hiện bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ. 
 
Anh Nguyễn Hồng Hà - cán bộ địa chính sau khi được luân chuyển từ xã diễn Vạn về Diễn Kỷ đã giúp địa phương giải quyết hiệu quả việc tồn đọng cấp quyền sử dụng đất.
Gắn bó với công tác địa chính đã hơn 10 năm nay tại UBND xã Diễn Nguyên, đầu tháng 3/2016 anh Trần Tiến Dương được luân chuyển về xã Diễn Thành. Rất nhiều khó khăn khi đến nơi làm việc mới như xa nhà gần 10 km, Diễn Thành lại là địa bàn rộng và khá phức tạp về công tác quản lý đất đai, điều này đòi hỏi anh Dương phải nỗ lực rất nhiều.
 
Anh làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật, đi cơ sở để có sự nắm bắt lại tình hình sử dụng đất của bà con. Qua đó anh đã phát hiện 1 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và tham mưu cho lãnh đạo UBND xã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình.
 
Còn Trưởng Công an xã Cao Đức Lam mới luân chuyển từ xã Diễn Thành về Diễn Ngọc chưa đầy 1 tháng nhưng đã chủ động đi cơ sở để nắm bắt  địa bàn. Anh tăng cường gặp gỡ, trao đổi cởi mở với các tầng lớp nhân dân, tham khảo ý kiến của những người có uy tín trong cộng đồng... để hiểu và nắm rõ hơn nguyên nhân, thực trạng vấn đề an ninh tại đây, từ đó có giải pháp thực sự hiệu quả.
 
 
Gặp gỡ trao đối với nhân dân là cách giúp trưởng công an Cao Đức Lam có kế hoạch cụ thể đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.
Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về luân chuyển vị trí công tác đối với một số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhạy cảm có thể xảy ra tiêu cực. Từ năm 2013, Diễn Châu bắt đầu thực hiện việc luân chuyển hàng trăm cán bộ, công chức giữa các xã với các vị trí: Địa chính, kế toán, tư pháp, công an. 
 
Bí thư Huyện ủy Trần Văn Cương cho biết: Trong thực hiện luân chuyển cũng có một số công chức xã ngại thay đổi môi trường làm việc nhưng UBND huyện quyết tâm thực hiện chuyển đổi. Kế hoạch những năm tiếp theo sẽ rà soát các chức danh định kỳ chuyển đổi, sẽ luân chuyển một số chức danh không thuộc đối tượng chuyển đổi để đảm bảo tính thống nhất, hợp lý trong quản lý công chức cấp xã.
 
Qua đó, làm tốt việc đào tạo, thử thách, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng, sắp xếp cán bộ hợp lý, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực công tác, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn.
 
Mai Giang