#trồng trọt

11 kết quả

[Infographics] Diện mạo nông nghiệp Nghệ An

[Infographics] Diện mạo nông nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn)- Với diện tích gần 16.500km2, đất sản xuất nông nghiệp hơn 12.383 km2, trong đó đất lâm nghiệp 9.729 km2, diện tích lớn nhất cả nước, Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp và đã hình thành được nhiều vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Nghệ An đang phấn đấu giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp tăng 4% vào năm 2020.