#Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

2 kết quả

Phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch

Phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, không có tha hóa quyền lực thì không có tham nhũng. Vì vậy phải thiết lập cho được cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch, đúng đắn.