Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

Baonghean.vn - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác này.
Sáng 2/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước để đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 
Tại điểm cầu Nghệ An do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. -Ảnh: Mai Hoa

Tạo chuyển biến về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, toàn ngành đã tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Nổi bật, toàn ngành đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giải quyết kịp thời các vấn đề từ thực tiễn, đảm bảo hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở đúng tiến độ và yêu cầu trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ở đảng bộ trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 30/9/2020 đã có 14/67 đảng bộ tổ chức đại hội thành công.

Ngành cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản liên quan đến công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tham mưu điều động, luân chuyển cán bộ gắn với việc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tiếp tục được tập trung, tạo chuyển biến về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản, cơ cấu lại một bước.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được đổi mới và có nhiều cách làm sáng tạo ở nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương.

Riêng đối với Nghệ An đã thành lập 5 tổ khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình.
Tại hội nghị, bên cạnh làm những kết quả nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở từng ngành, địa phương, nhiều ý kiến trao đổi thảo luận cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và đề xuất một số kiến nghị đối với Trung ương liên quan đến hướng dẫn đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm; chính sách cho cán bộ nghỉ do không đủ tuổi tái cử hoặc sắp xếp lại tổ chức bộ máy...
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ
Về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm được đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm 2015 - 2020; tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10/2020, đồng thời tích cực tham gia góp ý vào các văn kiện cũng như chuẩn bị các nội dung, điều kiện để đảm bảo cho Đại hội XIII của Đảng tổ chức thành công tốt đẹp.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Các cấp ủy cần tập trung chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy và kiện toàn các chức danh theo phương án nhân sự đã được phê duyệt để đảm bảo sớm ổn định tổ chức bộ máy và triển khai ngay các công việc sau đại hội. 
Song song với đó, cấp ủy và Ban Tổ chức các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đặc biệt quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh, hiện nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang triển khai một khối lượng công việc lớn và khó, đòi hỏi chất lượng và kịp thời. Bởi vậy, Ban Tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục phát huy đoàn kết, trung thành,trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thần trong công tác; tích cực bám sát thực tiễn để giải quyết khó khăn.