#Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An

3 kết quả

Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Vai trò của công đoàn trường trong nâng cao chất lượng dạy học

(Baonghean.vn) - Đóng góp vào thành tích chung của trường, Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh luôn kịp thời chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, động viên, khích lệ thầy, cô giáo dạy tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Đây cũng là đơn vị được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc.