Tương Dương: Cấp phát gần 90 tấn gạo cho học sinh

(Baonghean.vn) - Ngày 27/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương đã tổ chức cấp phát gạo đợt 2 cho học sinh, theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Đợt này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương đã tiếp nhận 89.725 kg gạo để cấp phát cho 2.990 em học sinh nghèo, học sinh nhà ở cách xa trường từ 10km trở lên tại 19 trường trên địa bàn, gồm: THCS Lưu Kiền, THCS Lượng Minh, PTDTBT THCS Mai Sơn, THCS Tam Thái, PTDTBT THCS Tam Hợp, THCS Nga My, THCS Tam Đình, THCS Xá Lượng, THCS Yên Hòa, THCS Yên Thắng, THCS Yên Tĩnh, PTDTBT THCS Hữu Khuông, THCS Yên Na, THCS Tam Quang, PTDTBT THCS Nhôn Mai, TH Nhôn Mai, TH Lượng Minh, THPT Tương Dương 1, THPT Tương Dương 2.

Theo quy định, mỗi em sẽ được hỗ trợ 30 kg gạo/2 tháng (tháng 4-5/2018). Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo việc cấp phát gạo cho các em học sinh được kịp thời, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí xe để vận chuyển gạo về các trường học và trực tiếp giám sát, yêu cầu các trường tổ chức cấp phát đảm bảo công khai, đúng định mức quy định, tuyệt đối không để sai sót xảy ra./.