Tương Dương cấp phát muối i-ốt cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Huyện Tương Dương vừa tổ chức cấp phát muối i-ốt, bột canh cho các hộ nghèo trên địa bàn.

» Tân Kỳ cấp phát 81 tấn muối i-ốt cho hộ nghèo

 » 500 người dân TX.Hoàng Mai được khám, cấp phát thuốc miễn phí
 

Theo đó, 2.408kg muối tinh i-ốt và 3.612kg bột canh đã được cấp phát cho 317 hộ với 1.204 khẩu, đang sinh sống trên địa bàn xã Tam Quang, theo đó mỗi khẩu được nhận 2kg muối i- ốt và 3kg bột canh. 

Người dân xã Tam Quang tiếp nhận muối i-ốt, bột canh. Ảnh: Đình Tuân

Việc cấp phát được thực hiện theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và Quyết định số 2709/QĐ-UBND, ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ An về việc phê duyệt dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2017. 

Được biết, huyện Tương Dương có 7.540 hộ với 32.453 được hưởng theo chính sách này. Theo kế hoạch đến cuối tháng 10 huyện sẽ hoàn thành cấp phát 64.906 kg muối i-ốt và 97.359 kg bột canh cho người dân thuộc 17 xã trên địa bàn huyện.

                                                                                                                Đình Tuân