Tương Dương: Chấn chỉnh hoạt động cấp ủy cơ sở

(Baonghean) - Tại huyện Tương Dương, sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, từ cấp huyện đến cấp cơ sở đã xây dựng và bước đầu thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến tích cực.

Nhận diện biểu hiện gắn với địa chỉ cụ thể

Đảng bộ huyện Tương Dương có 50 tổ chức cơ sở đảng, 291 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ Ban Thường vụ Huyện ủy đến các chi bộ cơ sở được thực hiện theo tinh thần thẳng thắn, chân thành, cầu thị. Vì vậy, kết quả kiểm điểm đã nhìn nhận rõ các biểu hiện, tồn tại cần khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tác phong lề lối làm việc, đặc biệt là thay đổi, chấn chỉnh tư duy, ý thức thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. 

Lãnh đạo Huyện ủy Tương Dương kiểm tra hiệu quả mô hình nuôi cá lồng trên sông của người dân xã Tam Thái. Ảnh: Hoài Thu


Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, qua kiểm điểm đã bám sát và nhận diện 18/27 biểu hiện suy thoái ở mức độ ban đầu, trong đó có 9 biểu hiện suy thoái ở nhóm tư tưởng, chính trị; 8 biểu hiện suy thoái ở nhóm đạo đức, lối sống; có 1 biểu hiện suy thoái ở nhóm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (biểu hiện số 4). Đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhận diện có 11 biểu hiện suy thoái ở mức độ ban đầu, trong đó có 6 biểu hiện suy thoái ở nhóm tư tưởng, chính trị; có 5 biểu hiện suy thoái ở nhóm đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái ở nhóm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Việc nhận diện các biểu hiện đều gắn với các địa chỉ cụ thể, giúp các tập thể, cá nhân “tự soi’’ các hạn chế, khuyết điểm để kịp thời có giải pháp khắc phục, sửa chữa. Ví như biểu hiện “trong sinh hoạt vẫn còn nể nang, chưa trực diện, quyết liệt với những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí, đồng nghiệp. Chưa kiên quyết chỉ đạo xử lý, khắc phục tình trạng một số đơn vị hợp đồng viên chức không đúng quy định” ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, Đài TT - TH, Trung tâm VH-TT.

Hay biểu hiện “có lúc có nơi chưa sâu sát, nắm chắc tình hình ở cơ sở; chưa giải quyết kịp thời một số khó khăn bức xúc của nhân dân” thì “địa chỉ” cụ thể được chỉ ra như ở cơ quan Dự án tái định cư các công trình thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố. Biểu hiện “một số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô, tham nhũng, làm trái với quy định” được chỉ rõ ở Trường THPT Tương Dương 1, Chi bộ bản Na Bè, xã Xá Lượng và Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện. Trong Đảng bộ huyện, vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức lối sống, vi phạm tệ nạn đánh bạc, rượu chè bê tha như ở các xã Yên Na, Tam Hợp, Nga My…

Linh hoạt trong gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân

Với phương châm “nhìn thẳng, nói thật” và tinh thần “nhận diện đúng để có giải pháp trúng”, ngoài 27 biểu hiện trong kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Tương Dương đã ban hành Công văn số 334-CV/HU chỉ đạo bổ sung một số nhận diện để giúp cấp cơ sở kiểm điểm sát với thực tế địa phương.

Cụ thể, đối với nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị lưu ý bổ sung 4 biểu hiện: còn có tư duy trông chờ ỷ lại, không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách hộ nghèo; chưa nêu gương trong vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bản thân hoặc có người nhà đi ra nước ngoài bất hợp pháp, hoặc cố tình để vợ, chồng, con đi làm ăn ở nước ngoài không thông qua các tổ chức hợp pháp; bày tỏ quan điểm, ý kiến tùy tiện trên mạng xã hội.

Đối với nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống lưu ý nhận diện 4 nội dung: có người nhà, người thân tham gia hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; tham gia tệ nạn xã hội, đánh bạc; có người nhà, người thân tham gia khai thác lâm sản, khai thác vàng trái phép; cố ý để người nhà, người thân hưởng các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trong khi nhiều người khác khó khăn hơn; không gương mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước của thôn bản…

Việc hướng dẫn bổ sung các nội dung lưu ý kiểm điểm cụ thể, sát thực với tình hình của địa phương là việc làm khá sáng tạo, linh hoạt của huyện Tương Dương nhằm tăng hiệu quả của công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Điều này cũng cho thấy, BTV Huyện ủy đã nắm rất sát tình hình cơ sở và đã xác định rõ những tồn tại nổi cộm cần giải quyết. 

Cán bộ Đảng ủy xã Xá Lượng chuẩn bị hồ sơ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Hoài Thu


Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho biết: “Để kiểm điểm đạt hiệu quả thiết thực và đi đúng trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã định hướng, gợi ý kiểm điểm đối với 8 tập thể, gợi ý đích danh 3 cá nhân ở các xã Nga My, Yên Na, Tam Hợp, Lượng Minh, Yên Thắng, Nhôn Mai, Yên Tĩnh và thị trấn Hòa Bình liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, cần tập trung làm rõ. Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả các Đảng ủy cơ sở phải gợi ý kiểm điểm cho từng chi bộ thôn bản.

Trước sự thẳng thắn, “làm gương” trong kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, các đảng ủy cơ sở cũng triển khai kiểm điểm khá nghiêm túc, chất lượng. Ở xã Xá Lượng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lộc Quốc Việt cho biết: “Ngoài việc soi chiếu 27 biểu hiện, Đảng ủy còn dựa vào công văn hướng dẫn bổ sung các biểu hiện để nhận diện rõ tồn tại, hạn chế của các cá nhân và tập thể Đảng bộ. Từ đó xác định những biểu hiện cần giải quyết ngay. Trong đó, có việc nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, xây dựng nông thôn mới…

Tương tự, tại xã Thạch Giám, việc nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện biểu hiện gắn với các “địa chỉ” cụ thể đã giúp các chi bộ và cá nhân liên quan nhận diện đúng, kịp thời những tồn tại, hạn chế để có kế hoạch sửa chữa và đề giải pháp khắc phục hiệu quả. Ví như tình trạng chưa chấp hành tốt, triệt để sự phân công của tổ chức, thực hiện công việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm, hiệu quả công việc còn thấp dẫn tới việc cấp thẻ BHXH vừa thừa vừa thiếu; cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo chưa kịp thời; chi trả các chế độ còn chậm. Hay việc thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới 7/9 chi bộ thôn bản không xây dựng được nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm ở các chi bộ bản Cây Me, bản Mon, bản Lau, bản Phòng; Tình trạng “một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, tham gia sinh hoạt Đảng không đều đặn, có lúc thiếu gương mẫu” ở bản Mác…

Chuyển biến bước đầu

Xác định đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại chính mình, qua đó tự điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, sau hội nghị kiểm điểm, huyện Tương Dương tập trung chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng sâu sát với tình hình thực tiễn cơ sở, không né tránh mà thẳng thắn đối diện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh ở cơ sở; siết chặt công tác quản lý hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ trong đó đã buộc thôi việc, khai trừ khỏi đảng Phó phòng Tài chính kế hoạch kiêm kế toán ban bồi thường giải phóng mặt bằng thủy điện Khe Bố.

Qua đó, tạo chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. Ở cấp cơ sở, các địa phương, đơn vị đã và đang tập trung triển khai các việc cần làm ngay, trong đó có công tác cải cách hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, khắc phục cơ bản tình trạng đi muộn về sớm, vắng mặt ở công sở không lý do, rượu bia trong giờ hành chính. 

Nhờ tinh thần cầu thị, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự phát huy cao tinh thần, trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách được giao đã tạo ra những chuyển biến tích cực về mọi mặt. Nổi bật là 6 tháng đầu năm chỉ số kinh tế cơ bản của huyện tăng 10,2% so với cùng kỳ. Về nông nghiệp phát triển nhanh diện tích cây chanh leo từ 3 ha lên 58,3ha, trồng được gần 300 ha rừng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước đột phá với việc đưa Nhà máy gạch không nung đi vào hoạt động với công suất 30 triệu viên/năm. Đây là cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tiên ở Tương Dương.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm, huyện đã huy động các xã mở 7,1km đường vào các bản vùng sâu, vùng xa. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng phong cách làm việc sáng tạo, gần dân cho đội ngũ cán bộ quản lý; Nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại giữa chủ tịch HĐND, UBND cấp xã với người dân; triển khai thí điểm đề án một văn phòng (thống nhất văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND cấp xã về một đầu mối)...

Theo đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Bí thư Huyện ủy Tương Dương: Để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống có hiệu quả. Bên cạnh phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể xã hội trong giám sát việc khắc phục tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ đi cơ sở, việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, trọng tâm là những vấn đề liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Khánh Ly - Hoài Thu