Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND triển khai thực hiện đề án “tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Mục đích của kế hoạch là nhằm tổ chức thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, nội dung của Đề án đã được Bộ Quốc Phòng phê duyệt sát với thực tiễn. Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với nhiệm vụ tập huấn, tuyên truyền và triển khai thực hiện đề án. Gắn việc thực hiện đề án với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Cán bộ, chiến sxy BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu PV-CTV
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: PV-CTV

UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, các văn bản quy định chi tiết là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong từng điều kiện cụ thể. Đồng thời yêu cầu phải: xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành địa phương, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện đề án “tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện Đề án có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng quy định.

Đồn biên phòng Na Ngoi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Thành Cường
Đồn Biên phòng Na Ngoi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Thành Cường
Ngoài phối hợp tham gia các lớp tập huấn toàn quốc và tập huấn chuyên sâu do Bộ Quốc Phòng chủ trì theo hình thức trực tuyến, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương liên quan tổ chức tập huấn trực tiếp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong tỉnh, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức có liên quan về: Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 02/2021/NĐ_CP ngày 02/12/2021 của Chính Phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng;  Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; Thông tư số 163/2001/TT-BQP, ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng; Thông tư số 02/2002/TT-BQP, ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng… 
Đồn biên phòng Mỹ Lý lắp đặt hòm thư tôs giác người xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh tư liệu : Hoài Thu
Đồn Biên phòng Mỹ Lý lắp đặt hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh tư liệu: Hoài Thu
UBND tỉnh cũng giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ban ngành ngành, các địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, tập trung tại các xã, phường biên giới, ven biển. Qua đó, xác định các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường triển khai, thực thi Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết liên quan, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả. 
Nghiên cứu, kế thừa, phát huy các kết quả, mô hình, những kinh nghiệm tốt trong việc triển khai Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021" theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức các hoạt động ký kết các quy chế, chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân sinh sống tại địa bàn tiếp giáp hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật về biên phòng và các lĩnh vực khác có liên quan để thực hiện có hiệu quả Đề án.
Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với Đại đội biên phòng 251- Lào tuần tra song phương. Ảnh tư liệu: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với Đại đội Biên phòng 251- Lào tuần tra song phương. Ảnh tư liệu: Hải Thượng
Chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng của nước bạn Lào đẩy mạnh thực hiện các nội dung đã ký kết, hợp tác, cụ thể như các mô hình: Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang của hai nước trên địa bàn tiếp giáp; tổ chức ký kết các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại Vụ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các địa phương có liên quan tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam do Bộ Quốc phòng tổ chức, gắn với Cuộc thi viết tìm hiểu về 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Tiếp nhận, xây dựng phim tài liệu, phóng sự, các tiểu phẩm pháp luật phục vụ công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các nội dung của Đề án.
 
Tổ chốt Đồn biên phòng CKQT Nậm Cắn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: Lê Thạch
Tổ chốt Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: Lê Thạch
UBND tỉnh yêu cầu bám sát các chủ đề:
- Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
- Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh nơi địa bàn biên phòng tỉnh. 
- Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
- Bộ đội Biên phòng thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh và hợp tác quốc tế phục vụ đất nước, tỉnh Nghệ An hội nhập và phát triển. 
- Phát huy sức mạnh của ngư dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
- Hiệu quả mô hình Dân vận khéo, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi biên giới. 
- Bộ đội Biên phòng vận động người uy tín tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 
- Nền biên phòng toàn dân, chức năng, nhiệm vụ, kết quả các lĩnh vực công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
 - Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết đảm bảo thông tin đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án. 
Đồn Biên phòng Môn Sơn tuần tra trên sông Giăng. Ảnh tư liệu: Lê Quang Dũng
Đồn Biên phòng Môn Sơn tuần tra trên sông Giăng. Ảnh tư liệu: Lê Quang Dũng
Đối với Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh giao chủ trì phối hơp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương có liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật về biên phòng và các vấn đề có liên quan thông qua hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân theo chỉ đạo của trên với nước bạn Lào, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.
Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn ảnh 7
 
UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức chính trị -xã hội các cấp phát huy vai trò trong tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật; vận động cán bộ và nhân dân chấp hành pháp luật về biên phòng Việt Nam. Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, sáng tạo về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống có hiệu quả.

Tin mới

Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên dài 25,88Km. Đến tháng 5/2022, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, chỉ vài vị trí có vướng mắc nhỏ đã và đang được giải quyết. Nhưng đến ngày 27/5/2023, có những đoạn cao tốc vẫn chưa được hình thành...
Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Đối với nhiều chủ sở hữu, ô tô điện đại diện cho một cách lái xe hoàn toàn mới và kéo theo đó rất nhiều nỗi băn khoăn. Bên cạnh phạm vi hoạt động, tuổi thọ pin xe điện cũng là một vấn đề chi phối khả năng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không khí thải của nhiều người.
Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 27/5

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 27/5

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tham gia ý kiến vào dự thảo chuyên đề giám sát của Quốc hội và góp ý vào một số dự thảo luật sửa đổi, bổ sung; Chính phủ thống nhất không triển khai nhiệt điện tại xã Quỳnh Lập; Lái tàu, nhân viên đường sắt bị kiểm tra nồng độ cồn đột xuất…
Tản văn hay: Vị quê

Tản văn hay: Vị quê

(Baonghean.vn) - Đó là một hương vị rất đặc trưng, gần gũi, thân thương mà chỉ những con người sinh ra, lớn lên ở vùng quê mới cảm nhận được. Nó không ngạt ngào như các loại hương hoa đài các chốn thị thành, nó bình dị mộc mạc nhưng đau đáu hồn quê.
Mùa thi – mùa lưu luyến

Mùa thi – mùa lưu luyến

(Baonghean.vn) -  Mùa thi, mùa của những thách thức, mùa của những vui buồn, tiếc nuối đối với học sinh lớp 12. Đại học là sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng đó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Chúc cho các sĩ tử toại nguyện, chúc cho mọi cánh cửa vào đời với các bạn trẻ đều hanh thông.
Con Cuông

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) -  Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban Huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.
Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

(Baonghean.vn) - Xác định hoạt động của ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đã được Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An hoàn thành tốt, nhất là thực hiện các chính sách phòng, chống dịch, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
 ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện ĐKTP Vinh – ‘cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

Chương trình ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh - ‘Cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

(Baonghean.vn) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng chương trình “20h Bác sĩ đây rồi” được livestream trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã trở thành cẩm nang tư vấn bí quyết sống khỏe, cầu nối hữu ích hỗ trợ tối đa giúp người bệnh nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.