TX Cửa Lò: 100% chi bộ trường học ký hợp đồng đặt báo Đảng cả năm

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu 100% tổ chức đầu mối cơ sở Đảng mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, Thường trực Thị ủy Cửa Lò và Phòng GD & ĐT đã tổ chức cho các cơ sở Đảng và Bưu điện  ký hợp đồng mua báo Đảng cả năm.

Những năm qua, công tác phát hành báo Đảng tại TX Cửa Lò đạt kết quả chưa cao, do một số Đảng bộ và chi bộ trực thuộc đặt thiếu báo Đảng như: Nghi Hương, Nghi Thu, Nhà khách Nghệ An, Khách sạn công đoàn...

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã có 20 chi bộ trường học nhưng việc đặt báo Đảng để làm tài liệu sinh hoạt trong chi bộ vẫn chưa đầy đủ, dịp nghỉ hè vẫn còn xảy ra tình trạng cắt báo...

Chủ tịch UBND phường Nghi Tân ký hợp đồng đặt báo cả năm với nhân viên bưu điện.

Trước thực tế đó, Thường vụ Thị ủy có công văn yêu cầu: Việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng là nội dung quan trọng, là một trong những tiêu chí thi đua trong năm, vì vậy mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan HĐND, UBND phường, mỗi cơ sở đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải có 1 số báo Nghệ An và Nhân Dân; mỗi đảng bộ cơ sở phải có ít nhất 1 cuốn Tạp chí Cộng sản, 1 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng, 1 cuốn Tạp chí Báo cáo viên…

Đồng thời, giao các tổ chức cơ sở Đảng, các trường học và bưu điện phối hợp triển khai ký hợp đồng đặt báo cả năm, thanh toán theo quý cho tất cả các đơn vị để đảm bảo thuận lợi trong việc sử dụng.

Cùng với đó, để tránh tình trạng cắt báo dịp nghỉ hè, Phòng GD & ĐT thị xã Cửa Lò đã rà soát, kiểm tra và ban hành văn bản yêu cầu 100% chi bộ trường học đặt mua và sử dụng Báo Nghệ An cả năm theo quy định.

Thực hiện văn bản của Phòng GD&ĐT, thầy Hoàng Duy Hợi - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Cát thực hiện ký hợp đồng đặt báo Nghệ An cả năm với Giám đốc Bưu điện thị xã.

Theo đó, trong quý 4, Bưu điện đã tổ chức ký hợp đồng năm cho các Đảng ủy phường và 100% trường học. Tính đến ngày 22/12, cơ bản đã hoàn thành việc ký hợp đồng đặt báo cả năm 2017.

Đạm Phương