UBND tỉnh ban hành danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động theo Chỉ thị 16

Thành Chung 19/06/2021 13:02

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động chợ dân sinh; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường; tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn...

Trưa 19/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc số 4049 /UBND-KT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động.

Công văn nêu rõ: Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị không đình trệ, gián đoạn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thiết lập khu cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Hoạt động tại chợ dân sinh: Chấn chỉnh kịp thời công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các khu vực chợ dân sinh chưa đảm bảo yêu cầu, đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp sau đây:

+ Thực hiện tiêu độc, khử trùng trong khu vực chợ,

+ Chỉ cho phép mở 01 - 02 lối ra vào chợ và bố trí điểm bán khẩu trang, nước khử khuẩn ngay lối ra vào chợ,

+ Hạn chế lượng người cùng một lúc tham gia hoạt động trong khu vực chợ

+ Yêu cầu 100% người ra vào, tham gia hoạt động tại khu vực chợ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người;

+ Tạm dừng hoạt động các ki ốt kinh doanh ngành hàng trong khu vực chợ không phải nhu yếu phẩm thiết yếu theo danh mục đã được công bố.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn (Công an, Quản lý thị trường,...) kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý dẹp bỏ các chợ tự phát, tạm dừng hoạt động đối với các chợ không có chủ thể quản lý, không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh.

2. Đối với các hoạt động không cần thiết: Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường, không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người không đúng quy định (kể cả các hoạt động thể dục, thể thao, đi bộ, ...). Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập một số chốt chặn có sự tham gia của lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, nhắc nhở người dân.

3. Tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đến khi được gỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, trừ các trường hợp được hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ (có Phụ lục danh mục kèm theo).

Người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức được phép hoạt động chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế, trong đó có các biện pháp đã được nêu tại Mục 2, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức trên.

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan, tham mưu UBND tỉnh tạm dừng và xử lý kịp thời hoạt động đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động.

5. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để nâng cao ý thức người dân.

6. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị hợp lý, khoa học, phù hợp thực tiễn của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động theo Chỉ thị 16
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO