UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH và cấp mã số BHXH

(Baonghean) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 7052/UBND-VX ngày 14/9/2017 về việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và cấp mã số BHXH cho người tham gia gửi các sở, ban, ngành và Tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

Dây chuyền may hàng xuất khẩu. Ảnh tư liệu

Việc hoàn thiện hệ thống thông tin để cấp mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng, hưởng chế độ cho người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám chữa bệnh (KCB) BHYT. 

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia trong việc thực hiện tra cứu mã số BHXH và quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN; đẩy nhanh giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kiểm soát việc thực hiện giải quyết chính sách cho người lao động thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mã số BHXH; những điểm mới về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, giám định thanh toán chi phí KCB BHYT bằng điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi Thư ngỏ đến từng người tham gia BHXH, BHYT.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đồng bộ mã số BHXH; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Đại lý thu trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2017 có 100% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Rà soát, kiện toàn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực của hệ thống Đại lý thu, nhất là hệ thống Đại lý thu của Bưu điện, để thực hiện cập nhật, tra cứu mã số BHXH khi người dân, đơn vị yêu cầu.

- Thực hiện đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở dữ liệu hộ gia đình với cơ sở dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Phối hợp với Bưu điện nhận, trả hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân; đặc biệt về mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH; các điểm mới của Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 838/QĐ-BHXH; đồng thời nêu một số hạn chế có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện, như: hồ sơ xử lý chậm, bổ sung thông tin của người tham gia…để mọi người dân và đơn vị phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về ứng dụng giao dịch điện tử qua mạng internet, về đăng ký và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử dưới các hình thức: Đăng tải các bài viết, nội dung truyên truyền lên các báo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh…

3. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT (phòng/bộ phận giám định BHYT) để xác minh.

4. Bưu điện tỉnh Nghệ An

- Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống đại lý thu của Bưu điện đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực đầy đủ, có chất lượng để thực hiện cập nhật, tra cứu mã số BHXH khi người dân, đơn vị có yêu cầu.

- Phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn người tham gia cung cấp mã số BHXH hoặc kê khai thông tin thành viên hộ gia đình; đơn vị sử dụng lao động tra cứu, cập nhật bổ sung thông tin để cấp mã số BHXH; quy trình thực hiện kê khai bổ sung thông tin dữ liệu trên phần mềm Hộ gia đình.

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức kê khai bổ sung thông tin dữ liệu trên phần mềm hộ gia đình để đáp ứng yêu cầu đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.

- Chỉ đạo các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn phối hợp cơ quan BHXH kiện toàn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực để thực hiện cập nhật, tra cứu mã số BHXH khi người dân, đơn vị yêu cầu.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát, cập nhật, bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thiếu thông tin về nhân thân, địa chỉ, mã số BHXH. Sau khi bổ sung đầy đủ thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chuyển đến Bưu điện cùng cấp thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ sở dữ liệu quản lý hộ gia đình để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân và người lao động trên địa bàn. 

6. Đơn vị sử dụng lao động

- Phối hợp cơ quan BHXH rà soát thông tin của người lao động trên sổ BHXH để đẩy nhanh tiến độ trả sổ cho người lao động theo đúng lộ trình đề ra.

- Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT cho người lao động. Đồng thời, hướng dẫn người lao động kê khai thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

P.V